Disputas: Siril Gudmundson Rogne - Nevrokirurgi

Cand. med. Siril Gudmundson Rogne ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Surgery for malignant intracranial tumors in adults; Patient characteristics, survival and prognostic factors.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Docent Niklas Marklund, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet, Sverige
  2. opponent: Professor Tiit Mathiesen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Sverige
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Chantal Tallaksen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Morten Carstens Moe, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Seksjonsoverlege Torstein R. Meling, Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Sammendrag

I sitt doktorgradsarbeid har lege Siril Rogne undersøkt komplikasjoner, overlevelse og prognostiske faktorer etter kirurgisk behandling av ondartete hjernesvulster hos voksne. Avhandlingen tar for seg de to vanligste ondartete svulstene hos voksne og resultatene er basert på pasienter operert på Oslo universitetssykehus.

Ondartete hjernesvulster kan behandles med kirurgi, strålebehandling og/eller kjemoterapi, men selv med optimal behandling er prognosen dårlig og gjennomsnittlig overlevelse kan måles i måneder. Målet for behandling er for de fleste pasientene forlenget overlevelse med best mulig livskvalitet. Kirurgi er ofte en viktig del i den initiale behandling. Resultatene fra avhandlingen bidrar til å bedre identifisere prognostiske faktorer hos pasientene som vil ha nytte av kirurgisk behandling, samt å identifisere risikopasientene.  

De to vanligste ondartede svulstene hos voksne er høygradige gliomer som oppstår primært i hjernen, og hjernemetastaser som sprer seg fra kreft andre steder i kroppen til hjernen.  I avhandlingen er det kartlagt hvilke krefttyper som sprer seg hyppig og sjeldent til hjernen. Blant annet tyder resultatene på at føflekkreft (malignt melanom) hyppig sprer seg til hjernen, men signifikant mindre til lillehjernen enn til storehjernen.

Befolkningen blir stadig eldre og man vil i fremtiden møte et økende antall eldre pasienter med hjernesvulster.  Kirurgi hos eldre reiser særlige problemstillinger og har blitt assosiert med høyere komplikasjonsrater og dårligere prognose. Resultater fra avhandlingen indikerer at alder alene ikke skal være et seleksjonskriterium for kirurgi og at kirurgi hos utvalgte eldre pasienter gir tilfredsstillende resultater.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 3. juni 2014 11:19 - Sist endret 3. juni 2014 11:20