Disputas: Marie Cecilie Paasche Roland - Obstetrikk

Cand.med. Marie Cecilie Paasche Roland ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Fetal growth: The role of maternal factors and placenta.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Peter Damm, Institut for Klinisk Medicin, Københavns universitet, Danmark
  2. opponent: Seksjonsoverlege Synnøve Lian Johnsen, Seksjon for fostermedisin og ultralyd, Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus, Bergen
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kåre I. Birkeland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Kristin Reimers Kardel, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Tore Henriksen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Barnets fødselsvekt har betydning ved fødsel og for helse senere i livet. Fosterets vekst er et resultat av et komplekst samspill mellom faktorer ved den gravide kvinnen og morkaken, som er avgjørende for å transportere næringsstoffer fra mors blod til fosteret.

Lege og forsker Marie Cecilie Paasche Roland og medarbeidere har studert sammenhenger mellom ernæringsmessige og metabolske forhold hos gravide kvinner og fosterets vekst og morkakens rolle i dette samspillet.

I avhandlingen Fetal growth: The role of maternal factors and placenta er data fra STORK-studien som inkluderte over 1000 gravide kvinner som fødte på Rikshospitalet i perioden 2001-2008 benyttet for å studere sammenhenger mellom faktorer knyttet til mor og fosterets vekst. Kvinnens kroppsmasseindex (BMI) ved starten av svangerskapet, vektøkning gjennom svangerskapet, mors blodsukker samt hvorvidt hun har født barn før har betydning for barnets fødselsvekt.  Studien har også vist hvordan de samme faktorene påvirker fosterets vekst i siste del av svangerskapet, vurdert vha ultralyd.

I avhandlingen beskrives en metode for å studere morkakens rolle i både normale og kompliserte svangerskap. Ved å samle blod fra blodårer som går inn og ut fra morkaken i forbindelse med keisersnitt og fra navlesnoren har vi studert overføring av næringsstoffer (glukose) fra mor til barn hos friske gravide kvinner. Morkaken skiller ut en rekke stoffer. Ved svangerskapsforgiftning (preeklampsi) er det ubalanse i stoffer som påvirker blodårene og studien viser at et av disse stoffene (s-Flt-1) skilles ut fra morkaken.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 4. des. 2014 09:19 - Sist endret 5. des. 2014 12:29