Disputas: Thomas Schwartz - Kardiologi og revmatologi

Cand. Med. Thomas Schwartz ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Cardiac function and cytokine profile in juvenile dermatomyositis.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Ingrid Lundberg, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
  2. opponent: Professor Jan Kristian Damås, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Tore Kristian Kvien, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Emilia Kerty, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Ivar Sjaastad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Økt risiko for hjertesykdom hos pasienter med kroniske betennelsessykdommer som leddgikt, er etterhvert godt kjent.  Det har hittil vært uvisst om dette også gjelder pasienter med revmatisk muskelbetennelse.  Lege og forsker Thomas Schwartz har funnet at pasienter med juvenil dermatomyositt – en alvorlig hud- og muskelbetennelse oppstått i barne- eller ungdomsår, har større risiko for å uvikle hjertesykdom enn  befolkningen for øvrig.

2-4 personer i Norge rammes av juvenil dermatomyositt hvert år. Siden 1970 har cirka 60 pasienter fått diagnosen og de aller fleste av disse ble undersøkt i en studie for å avdekke langtidseffekter av sykdommen. Få eller ingen av pasientene beskrev symptomer på hjertesvikt, likevel viste ultralyd undersøkelse unormale funn og tidlige tegn på hjertesykdom hos så mange som 22%.

I sin avhandling Cardiac function and cytokine profile in juvenile dermatomyositis viste Thomas Schwartz og medarbeidere også at det var økte nivåer av flere betennelsesstoffer (cytokiner), kjent for å bidra til utvikling av hjertesykdom. Pasientene med de høyeste nivåene var de samme som viste tegn på hjertesykdom.                                        

Forskerne håper funnene i studien kan bidra til  en metode som avslører hvilke pasienter som er i risikosonen for utvikling av hjertesykdom, for eksempel gjennom ultralydundersøkelse av hjertet og ved måling av betennelsesstoffer.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

 

Publisert 2. juni 2014 11:17 - Sist endret 3. juni 2014 14:24