Disputas: Marie Grøn Sælen - Onkologi

Cand.med. Marie Grøn Sælen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Rectal cancer  – Functional Molecular Profiling and Targeting of Tumor Hypoxia in Radiation Response and Metastasis.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Karin Haustermans, Department of Oncology, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
  2. opponent: Associate Professor Sigve Andersen, Department of Clinical Medicine, University of Tromsø
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Arild Nesbakken, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo

Leder av disputas

Associate Professor Odd Terje Brustugun, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo

Hovedveileder

Professor Anne Hansen Ree, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo

Sammendrag

Individualisert behandling av endetarmskreft

Endetarmskreft er hyppig forekommende. Til mange pasienter gis stråleterapi og cellegift i tillegg til kirurgi som del av et kombinert behandlingsopplegg for å oppnå vellykket resultat. Likevel vil noen av disse pasientene oppleve tilbakefall av sykdommen i form av spredning. Tumorhypoksi (lavt oksygeninnhold i svulsten) er den viktigste årsaken til at en rekke behandlingsformer ikke gir ønsket effekt og at svulstceller sprer seg til andre organer.

Gjennom sitt doktorgradsarbeid har Marie Grøn Sælen bidratt til å avdekke nye sykdomsmekanismer med direkte betydning for praktisk klinisk behandling av endetarmskreft. Hensikten vil være å individualisere behandlingen for den enkelte pasient i enda større grad enn vi hittil har gjort.

Ved hjelp av en ny laboratoriemetode har hun påvist hypoksimekanismer som er avgjørende for hvordan svulstceller sprer seg i pasienter med endetarmskreft.

Hun har videre, ved bruk av cellekulturer og dyremodeller, vist at en ny medisin som motvirker tumorhypoksi kan øke effekten av strålebehandling ved endetarmskreft. I en utprøvende behandlingsstudie ble dette medikamentet gitt til pasienter i kombinasjon med stråleterapi. Sælen har gjennom genanalyser av vevsprøver fra studiepasientene funnet hvordan medikamentet øker strålefølsomhet.

Videre har Sælen og medarbeidere vist at forbehandling med en vanlig brukt cellegift effektivt minsker størrelsen på svulster hos noen pasienter med endetarmskreft, uten å redusere effekt av stråling og med mindre bivirkninger. Prinsippet ble også bekreftet i eksperimentelle laboratoriemodeller. Funnene tyder på at slik cellegiftbehandling for enkelte pasienter kan være et bedre behandlingsalternativ enn stråleterapi.

Forskningsresultatene viser altså at enkelte pasienter med endetarmskreft, spesielt de med hypoksiske svulster, trenger mer intensiv kombinasjonsbehandling enn vi har gitt til nå, mens andre vil kunne klare seg med et enklere behandlingsopplegg.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

Publisert 2. juni 2014 12:02 - Sist endret 2. juni 2014 12:41