Disputas: Susan Shahzidi - Photodynamic therapy

Cand. Scient. Susan Shahzidi ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Mechanistic studies on apoptotic induction by hexylester of 5-aminolevulinic acid-mediated photodynamic therapy in human cancer cells.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Albert W.N. Leung, School of Chinese Medicine, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
  2. opponent: Professor Steen Madsen, Department of Health Physics and Diagnostic Science, University of Nevada, USA
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Henrik Huitfeldt, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo

Leder av disputas

Professor Claes Göran Tropé, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo

Hovedveileder

Senior scientist Qian Peng, Department of Pathology, Oslo University Hospital, Radiumhospitalet

Sammendrag

Denne avhandlingen viser hvordan fotodynamisk behandling dreper flere kreftcellelinjer (4 lymphoma og 3 carcinoma) ved å indusere celledød (apoptose). Hensikten med arbeidet er å kaste lys på mekanismene som er involvert i denne prosessen, noe som kan resultere i en forbedring av fotodynamisk behandling av forskjellige kreftformer. Avhandlingen viser hvordan ulike forhold og egenskaper ved fotodynamisk behandling som må være tilstede for å indusere apoptose. Avhandlingen viser også hvilke deler av cellen som er involvert i denne prosessen.

Fotodynamisk terapi er en totrinns prosedyre, hvor en legger til en lokal eller systemisk lysfølsom forbindelse (fotosensitizer) som kun absorberes i de ondartede cellene. Dette resulterer i en høy konsentrasjon av slike lysfølsome forbindelser intracellulært i tumorcellene. I neste trinn kan en belyse tumorcellene med rødt lys, noe som resulterer i produksjon av reaktive oksygenforbindelser (reacive oxygen speices, ROS), hvilket medfører en selektiv destruksjon av tumorceller.

Fotodynamisk behandling er en ny og offisielt godkjent metode. Metoden er mye brukt både for diagnostisering og behandling av ulike kreftformer. For eksempel blære, hjerne, lunge og hudkreft. Tidligere behandlingsmetoder har vært kirurgi, strålebehandling eller fryseterapi med flytende nitrogen. Alle disse involverer større inngrep og en risikerer og skade friskt cellevev i forsøk på å fjerne kreften. Fordelen med fotodynamisk terapi er at den spesifikt dreper kun kreftceller uten å ødelegge normale celler. Dette gir gode kosmetiske resultater, og kan være en fordel for eksempel når ved behandling av hudkreft i ansiktet.

Fremtidige studier bør fokusere på hvorfor det ikke går å indusere apoptose i enkelte kreftceller, og hvorvidt dette henger sammen med egenskaper i disse cellene eller om det er doseavhengig.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

Publisert 4. juni 2014 10:26 - Sist endret 4. juni 2014 10:26