Disputas: Ji-Hua Shi - Organ Transplantation and Hepato-Pancreatic Biliary Surgery

Cand.med. Ji-Hua Shi ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Growth of hepatocellular carcinoma and liver regeneration

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Nancy Kwan Man, Department of Surgery, Division of HPB Surgery, The University of Hong Kong, China
  2. opponent: Professor Arthur Revhaug, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Jarl Å. Jakobsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Per Morten Sandset, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Avdelingsleder Pål-Dag Line, Oslo universitetssykehus HF

Sammendrag

Leverkreft er en sykdom med meget alvorlig prognose der kirurgisk behandling i form av leverreseksjon eller transplantasjon er de eneste alternativer som kan gi varig kurasjon.  Tilbakefall etter kirurgi er allikevel hyppig og representerer et betydelig klinisk problem.  Dette kan enten skyldes at det dannes nye svulster i gjenværende lever, eller at det foreligger mikrosopiske rester av svulstceller etter operasjonen.  Etter fjernelse av deler av leveren vil leveren regenerere, og dette er en forutsetning for moderne leverkirurgi.  Leverregenerasjon involverer mange vekstfaktorer og ulike celletyper, og det er teoretisk sannsynlig at regenerasjonen kan stimulere mikroskopiske svulster til raskere vekst.  Målet med dette arbeidet var å studere sammenhengen mellom leverregenerasjon etter kirurgi og vekst av ekperimentelle små leversvulster i en dyremodell.

Resultatene viser at leverreseksjon har en kraftig stimulerende effekt på veksthastighet av små leversvulster, og bidrar også til at kreftcellene blir mer agressive.  Dersom stamceller fra leveren aktiveres i forbindelse med leverregenerasjon, har dette også en sterk stimulerende effekt og det fører til at svulstene lettere utvikler spredning.  Dersom dyrene ble behandlet med sorafenib i forbindelse med operasjonen, ble veksten av svulster kraftig hemmet i et doseavhengig mønster uten at dette påvirket leverregenerasjonen etter operasjonen negativt.  Arbeidet har økt vår forståelse av basale mekanismer som stimulerer kreftcellenes vekst etter leverkirurgi og er viktig for utvikling av nye behandlingsstrategier.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 7. aug. 2014 13:08 - Sist endret 11. aug. 2014 14:37