Disputas: Sigrid Elisabet Medhus - Psykiatri

Cand.med. Sigrid Elisabet Medhus ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor):  Amphetamine and methamphetamine induced psychosis: toxicological findings, comparison with acute symptoms of schizophrenia and transition of diagnoses. A clinical investigation.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Dr. Rebecca McKetin, Centre for Research on Ageing, Health & Wellbeing, The Australian National University

2. opponent: Professor Terje Øiesvold, Nordlandssykehuset, Bodø

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Einar Heiervang, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ted Reichborn-Kjennerud, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Jørgen Gustav Bramness, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Umulig å se forskjell på amfetaminutløst psykose og schizofreni i akuttfasen!

Amfetamin kan være forbundet med psykoser og utagerende atferd. I tillegg kan det i auttfasen være vanskelig å avgjøre om det foreligger rusutløst psykose eller schizofreni. Psykiater og forsker Sigrid Medhus har i en studie av 285 personer som ble innlagt i to psykiatriske akuttavdelinger, funnet at 15 % hadde amfetamin i blod og/eller urin ved innleggelse. Vi fant ingen forskjeller i psykotiske symptomer mellom de amfetaminpositive på den ene siden og de amfetminnegative med schizofrenidiagnose på den andre siden. Funnene fra denne studien kan ha som konsekvens at alle som er psykotiske bør legges inn i psykiatriske avdelinger uansett rusbruk, fordi en ellers vil overse noen som har schizofreni slik at de ikke får riktig behandling. Dette har vært diskutert mellom Oslo-sykehusene, der noen mener at alle med kjent rusbruk skal behandles i rusomsorgen og ikke i psykiatrien. Det kan også se ut som en del med amfetaminutløst psykose over tid utvikler schizofreni. Studien viste også at amfetaminpositive personer sammenliknet med andre som ble lagt inn i psykiatriske akuttavdelinger, i gjennomsnitt var yngre, oftere menn og hadde dårligere levevilkår. De hadde også høy dødelighet, selv om de hadde en gjennomsnittsalder på bare 34 år. Funn fra studien tyder også på at metamfetmin gradvis er i ferd med å erstatte amfetamin i rusmarkedet, og at metamfetamin i store grad enn amfetamin kan utløse psykose hos disponerte personer.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

 

Publisert 5. mars 2014 09:32 - Sist endret 5. mars 2014 10:33