Disputas: Marianne Skjerven-Martinsen - Rettsmedisin og traumatologi

MD Marianne Skjerven-Martinsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Child occupants in motor vehicle collisions. Real-world crash studies and a roadside study of children in cars in southeast Norway 2007-2013 with emphasis on safety hazards, restraining practice, and predictors of injury.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Forsker Lars Wik, Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin, Oslo Universitetssykehus, Ullevål
  2. opponent: Senior teknisk spesialist Lotta Jakobsson, Volvo Cars Safety Centre, Volvo Personvagnar, Göteborg, Sverige
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Bjørgulf Claussen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Petter Andreas Steen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Arne Stray-Pedersen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Barn i bilkollisjoner - skademekanismer, årsaksforhold og beltebruk

Hva er årsaken til at noen barn i bilulykker blir alvorlig skadd eller dør, mens andre barn i samme bil kommer fra hendelsen uten fysiske skader? Ved å granske bilulykker i Norge har lege og forsker Marianne Skjerven-Martinsen og medarbeidere dokumentert at feilsikring av barn og løse gjenstander i bilen har avgjørende betydning for at mer enn 9 av 10 barn blir alvorlig skadd eller dør i bilulykker.

De vanligste feilene er relatert til at bilens sikkerhetsbelter er feilplasserte med skulderdelen under armen eller bak ryggen, eller hoftedelen plassert for høyt opp på magen. Usikrede gjenstander forårsaker også skader på passasjerer, oftest indirekte ved at tung bagasje treffer og forskyver bakseteryggen der barna sitter. Barn over 4 år skades hyppigst, og de vanligste skadene er i bukens organer, hode, ansikt, bryst samt brudd. For de minste barna er de vanligste feilene løse og feilplasserte interne seler.

Utvalgte bilkollisjoner hvor barn var involvert fra 2007 til 2009 ble grundig analysert, samt alle alvorlige fra november 2009 til januar 2013. På den måten ble omfanget av barn som skades i bilulykker i sørøst Norge tallfestet. Totalt 115 kolliderte biler med 185 barn ble inkludert. Bilene ble gransket og skadde barn ble undersøkt. De typiske skademekanismene ble påvist ved å sammenholde funn fra tekniske undersøkelser av bilene med barnas skader, og rekonstruere hendelsesforløpet inne i bilen. Det ble også foretatt veikantundersøkelser av normaltrafikken på norske veier. Her ble det funnet at mer enn hvert tredje barn var feilsikret på grunn av uriktig bruk av sikkerhetsutstyret. I tillegg var en fjerdedel eksponert for tunge, usikrede gjenstander. Andelen feilsikrede barn var høyest i aldersgruppen 4-7 år.

I sin avhandling beskriver Skjerven-Martinsen hvordan barn på ulike alderstrinn bør sikres for å hindre alvorlig skade i bilulykker. Funnene danner et vitenskapelig grunnlag for målrettet forebyggende arbeid.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

Publisert 12. juni 2014 10:25 - Sist endret 13. juni 2014 08:47