Disputas: Line Sletner - Pediatri

Cand.med. Line Sletner ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Neonatal body composition. A life course approach to ethnic and socioeconomic differences in health.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Johan Eriksson, Department of General Practice and Primary Health Care, University of Helsinki, Finland

2. opponent: Professor Robert Bjerknes, Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Bettina Kulle Andreassen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Trygve Holmøy, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Britt Nakstad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I avhandlingen Neonatal body composition. A life course approach to ethnic and socioeconomic differences in health viser Line Sletner og medarbeidere at nyfødte barn i Groruddalen med etnisk opprinnelse fra land med lav økonomisk og sosial velferd har lavere fødselsvekt sammenlignet med etnisk vest-europeiske barn. Spesielt var disse barna tynnere, det vil si at de hadde lavere vekt i forhold til lengde og hadde mindre mageomkrets. De var ikke kortere og hadde ikke mindre underhudsfett.

Tidligere studier har vist at mødre med høy sosioøkonomiske status i gjennomsnitt føder barn med høyere fødselsvekt enn mødre med lav status. I avhandlingen finner Sletner at denne effekten av mors nåværende sosioøkonomiske status er avhengig av mors levekår tidlig i livet. Dersom mor hadde en lav sosioøkonomisk status som barn, var det ingen slik positiv effekt av en høy status som voksen. Dette mønsteret så man i alle etniske grupper, også hos etnisk norske kvinner og barn.

Totalt 823 friske gravide kvinner, 59 % med etnisk ikke-norsk opprinnelse, deltok i den populasjons-baserte Stork Groruddalen studien. Rekruttering og datainnsamling ble utført ved lokale helsestasjoner og 74 % av de inviterte deltok. Barna ble målt på sykehus i løpet av de første tre levedøgn.

Studier har antydet at det å være født liten og tynn, med mindre muskelmasse og indre organer, men relativt mye fettmasse, kan gi en økt sårbarhet for å utvikle type 2 diabetes som voksen. Optimale vekstforhold tidlig i livet er derfor viktig i et langsiktig folkehelseperspektiv. Mange etniske minoriteter og grupper med lav sosioøkonomisk status har høyere risiko for å få type 2 diabetes. I denne avhandlingen viser Sletner at det også kan være viktig å vurdere mors erfaringer tidlig i livet når man følger opp vekst hos foster og barn. Dette gjelder ikke minst hos mødre med etnisk minoritetsbakgrunn, hvor mange kan ha opplevd dårlige levekår i oppveksten.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 30. apr. 2014 15:32 - Sist endret 2. mai 2014 07:39