Disputas: Ida Neergård Sletten - Ortopedisk kirurgi

Cand.med. Ida Neergård Sletten ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Diagnosis and treatment of 5th metacarpal neck fractures.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Assistant Professor Tommy Lindau, The Pulvertaft Hand Centre, Royal Derby Hospital, England
  2. opponent: Överläkare Bertil Vinnars, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet, Sverige
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Chantal Tallaksen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Førsteamanuensis Per Hoff-Olsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Lars Nordsletten, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Ny anbefaling ved boksebrudd

Ortopedkirurg og forsker Ida Neergård Sletten har funnet ut at en ukes gipsbehandling av boksebrudd gir like gode resultater, mindre komplikasjoner og kortere sykemelding enn operasjon.

Boksebrudd er et av de vanligste bruddene man kan pådra seg i hånden, og oppstår som oftest ved slag med knyttet neve mot en hard gjenstand. Dersom man ikke opererer, men kun gipsbehandler skaden, vil bruddet som oftest heles i en feilstilling der lillefingerens knoke synker noe ned mot håndflaten sammenliknet med de andre knokene. For å unngå dette kan man operere bruddet. Det innebærer at man under bedøvelse setter bruddet på plass og fikserer knokkelen i riktig posisjon med metallpinner i marghulen som fjernes etter seks uker.

I sin avhandling Diagnosis and treatment of 5th metacarpal neck fractures har overlege Ida Neergård Sletten og hennes medarbeidere sammenliknet resultatene til 43 pasienter som ble trukket til kun gipsbehandling og 42 pasienter som ble trukket til overnevnte operasjon. Til tross for at pasientene i den gipsbehandlete gruppen fikk en viss nedsynkning av lillefingerknoken, var det ikke mulig å finne forskjell i opplevd eller målt håndfunksjon mellom gruppene ett år etter gjennomført behandling. Det var litt flere komplikasjoner i gruppen med pasienter som ble operert, og disse pasientene hadde nesten fire ganger så lang sykemeldingstid som pasientene i gruppen som ble behandlet med gips.

Avhandlingens resultater har ført til at kirurgene ved Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus som hovedregel ikke lenger opererer denne type brudd, og de anbefaler også andre sykehus å behandle disse pasientene med gips i en uke, etterfulgt av aktiv opptrening.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 20. nov. 2014 08:32