Disputas: Torunn Sletten - Molekylærbiologi

M.Sc. Torunn Sletten ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Role of intracellular FGF1 interaction partners, and HSP90 as a therapeutic target in FGFR1 driven malignancy.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Marta Miaczynska, The International Institute of Molecular and Cell Biology, Warsawa, Polen

2. opponent: Seniorforsker Espen Stang, Oslo universitetssykehus HF, Norge

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Ben Davidson, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Anne Simonsen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Antoni Wiedlocha, Oslo universitetssykehus HF

Sammendrag

Ikke alle typer kreft kan behandles med konvensjonell terapi. Derfor er det av stor interesse å teste nye medisiner som kan brukes i terapi. Vi har studert effekten av en ny potensiell medisin kalt NVP-AUY922. NVP-AUY922 er en HSP90 hemmer som bidrar til å bryte ned onkogener, proteiner som driver vekst av kreftceller. En kreftcelle har vanligvis flere slike onkogener, og det spesielle med NVP-AUY922 er at den ikke bare bryter ned ett onkogen slik mange andre medisiner gjør, men flere slik at man øker sannsynligheten for å bremse utvikling av kreft. Vi fant at kreftceller som drives av en onkogen variant av FGFR1 behandlet med NVP-AUY922 sluttet å dele seg, men NVP-AUY922 økte ikke levealderen til mus med denne typen kreft. Avhandlingen omhandler også grunnleggende kreftforskning. Ett protein kalt FGF1 virker vanligvis ved å binde seg til reseptorer på celleoverflaten og på denne måten forteller FGF1 hva cellen skal gjøre. For eksempel, kan cellen begynner å bevege seg eller dele seg. FGF1 kan også transporteres inn i cellen og til cellens kjerne og virker der. Det er viktig å forstå hvordan proteiner i cellen transporteres. Vi har funnet at et kjerneprotein kalt nucleolin binder til FGF1 og er nødvendig for at FGF1 kan eksporteres fra kjernen. LRRC59 er et annet protein som binder til FGF1, og LRRC59 er nødvendig for import av FGF1 til cellekjernen. LRRC59 er høyt uttrykt i epitelceller, og 80-90 % av kreft oppstår fra epitelceller. Vi har studert hvilken rolle LRRC59 har i epitelceller for å få en økt forståelse av hvilke roller LRRC59 har i kreft. Epitelceller har polaritet, dvs de har en side som vender mot det ytre, for eksempel tarmens ytre, og en indre side som vender mot bindevevet og sirkulasjonen. I denne avhandlingen har vi sett at LRRC59 har en rolle i regulering av epitelcellepolaritet. Hvilken rolle LRRC59 har i kreft vil være interessant for fremtidige studier.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 

Publisert 20. mai 2014 09:51 - Sist endret 20. mai 2014 10:52