Disputas: Arne Vasli Lund Søraas - Medisinsk mikrobiologi

Cand.med. Arne Vasli Lund Søraas ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Extended spectrum beta-lactamase producing Enterobacteriaceae – aspects on carriage, infection and treatment.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Klinikchef Niels Frimodt-Møller, Klinisk mikrobiologisk afdeling, Rigshospitalet, København, Danmark
  2. opponent: Universitetsöverläkare Anita Hällgren, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings Universitet, Sverige
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Truls Michael Leegaard, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Morten Lindbæk, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Pål Jenum, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege og forsker Arne Søraas har studert pasienter med urinveisinfeksjon forårsaket av multiresistente bakterier av typen ESBL og funnet at man kan få slike infeksjoner av å reise til land der ESBL er vanlig. Han fant også at det å bade i ferskvann og tidligere bruk av antibiotika kunne disponere for slike infeksjoner. Gjennom prosjektet har han i tillegg påvist at ESBL kan behandles effektivt med en type antibiotika som ofte brukes ved urinveisinfeksjon i Norge.

Både i Norge og internasjonalt har vi i lang tid sett en rask økning i forekomsten av bakterier som er motstandsdyktige mot mange typer antibiotika. I de siste årene har økningen av antibiotikaresistens blant vanlige tarmbakterier vært urovekkende, spesielt utviklingen av såkalt ekstendert spektrum beta-laktamase (ESBL). På verdensbasis anses mer enn 1 milliard mennesker å ha blitt bærere av disse siden år 2000. Tarmbakterier har sin naturlige plass i tarmen, men kan forårsake vanlige infeksjoner som urinveisinfeksjon og alvorlige infeksjoner som blodforgiftning.

I sin avhandling ”Extended spectrum beta-lactamase producing Enterobacteriaceae – aspects on carriage, infection and treatment” har Arne Søraas og hans medarbeidere undersøkt hvordan livsstil og antibotikabruk påvirker sjansen for å få urinveisinfeksjon med ESBL. Han fant ut at pasienter som var rammet av urinveisinfeksjon med slike bakterier ofte nylig hadde besøkt land der slike bakterier forekommer vanlig. Reisemål som Egypt, Thailand og India pekte seg ut med høy risiko. Han fant også at pasienter som hadde badet i ferskvann eller fått mye antibiotika den siste tiden var mer utsatt for resistente bakterier. Studien omfattet også undersøkelse hvor mulig bærerskap av ESBL i munnen ikke kunne bekreftes. Endelig ble antibiotikumet mecillinam, som brukes mye i behandlingen av urinveisinfeksjon i Skandinavia, funnet å være effektivt i behandlingen disse bakteriene.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 16. okt. 2014 09:38