Disputas: Ingun Heiene Tveteraas - Cancerfarmakologi

Cand. med. Ingun Heiene Tveteraas ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The Role of Epidermal Growth Factor Receptor Transactivation in the Effects of G-Protein-Coupled Receptor-Mediated Signalling in Gastrointestinal and Oral Carcinoma Cells.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Seniorforsker Magne Refsnes, Divisjon for miljømedisin, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Oslo
  2. opponent: Forsker Yvonne Andersson, Institutt for kreftforskning, Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor emeritus Ole Petter Fraas Clausen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Helge Scott, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor emeritus Thoralf Christoffersen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I avhandlingen ‘The Role of Epidermal Growth Factor Receptor Transactivation in the Effects of G-Protein-Coupled Receptor-Mediated Signalling in Gastrointestinal and Oral Carcinoma Cells’  har Ingun Heiene Tveteraas og medarbeidere undersøkt mekanismer involvert i integrering av signaler fra to typer reseptorer på celleoverflaten, epidermal vekstfaktor reseptor (EGFR) og G protein-koplede reseptorer (GPCRs). Disse reseptorene tar imot stimulering fra faktorer utenfor cellen og er viktige i regulering av ulike cellefunksjoner. EGFR aktiveres av en stor gruppe vekstfaktorer, og mutasjoner og ukontrollert aktivitet av EGFR kan gi opphav til flere typer kreft. GPCR reseptorer stimuleres av en lang rekke hormoner og andre aktive substanser, og i dette arbeidet er effekter av stimulering med prostaglandin E2 (PGE2), neurotensin og lysofosfatidinsyre (LPA) undersøkt. Studiene ble utført i kreftcellelinjer fra tykktarm, lever, bukspyttkjertel og munnhule. En hovedkonklusjon i avhandlingen var at transaktivering av EGFR etter stimulering av GPCRs var hyppig forekommende, men ikke til stede i alle cellelinjene. Mekanismen for transaktivering involverte kopling til Gq-proteinet, aktivering av fosfolipase Cß (PLCß) og nedstrøms signalveier, i tillegg til Src og matrix metalloproteinaser (MMP) som medierte frigjøring av EGFR ligander. Selv om transaktivering av EGFR forekom i mange av de undersøkte cellelinjene etter stimulering av ulike GPCRs, hadde den ulike roller i nedstrøms signalveier, avhengig av andre reguleringssystemer i de aktuelle cellene. Dette førte til at i enkelte celler var stimulering av celleproliferasjon og migrasjon EGFR-avhengige, mens i andre cellelinjer var EGFR-uavhengige signaler involvert i stedet for eller i tillegg til EGFR transaktivering, og avhandlingen har avdekket betydelig heterogenitet i disse signalveiene i kreftceller. Interaksjon mellom de ulike reseptorenes signaler er trolig viktig i kreftcellene, og kan ha konsekvenser for terapi.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

 

Publisert 27. mai 2014 10:20 - Sist endret 27. mai 2014 12:15