Disputas: Bendik Slagsvold Winsvold - Nevrologi og genetikk

Cand.med. Bendik Slagsvold Winsvold ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Migraine and cardiovascular disease. Genetic and epidemiological aspects.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Stefan Evers, University of Münster, Tyskland
  2. opponent: Professor Messoud Ashina, Glostrup Hospital, København, Danmark
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Benedicte A. Lie, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ole Andreassen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor John-Anker Zwart, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege og forsker Bendik Winsvold har i avhandlingen Migraine and cardiovascular disease – genetic and epidemiological aspects studert sammenhengen mellom migrene og hjerte- og karsykdom. Personer som har migrene med aura har en noe høyere risiko for å utvikle hjerneslag og hjerteinfarkt, men vi vet lite om hvorfor det er slik og om hva som kan gjøres av forebyggende tiltak.

 

Ved bruk av data fra den store Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag fant Winsvold og kolleger at personer som har migrene med aura ofte utvikler andre risikofaktorer for hjertesykdom over tid, slik som overvekt og ugunstig kolesterol. Dette kan være en av årsakene til den høyere forekomsten av hjerte- og karsykdom i denne gruppen, og funnet er viktig fordi slike risikofaktorer ofte kan forebygges ved livsstilsendringer eller medisinsk behandling.

 

I samarbeid med ledende eksperter internasjonalt gjennomførte Winsvold og kolleger den hittil største genetiske studien av migrene. Med bidrag fra mer enn 100,000 personer med og uten migrene påviste de 12 genetiske risikoområder. Disse genene bidrar til ny forståelse av de biologiske mekanismene som fører til migrene. De fleste genene peker mot mekanismer i hjernen. Flere av genene regulerer dessuten følsomhet for oksidativt stress, en biokjemisk prosess som fører til funksjonsforstyrrelse i celler. Oksidativt stress er en viktig faktor også for utvikling av hjerte- og karsykdom, og dette kan være en felles årsaksmekanisme for de to sykdommene.

 

Migrene rammer 14% av befolkningen og er en av lidelsene som bidrar mest til uførhet og sykefravær i samfunnet. I tillegg utvikler enkelte alvorlig hjerte- og karsykdom. En bedre forståelse av årsaksmekanismene er viktig for å kunne utvikle målrettet behandling og forebyggende tiltak. Avhandlingen peker på at forebygging av andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom er viktig for personer med migrene, og at de to lidelsene kan ha delvis felles genetiske årsaker.
 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 13. jan. 2014 13:51