Disputas: Cecilie Wium - Endokrinologi

Cand.med. Cecilie Wium ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Clinical and Pathophysiological Aspects of Type 2 Diabetes in South Asian Immigrants to Norway.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Naveed Sattar, University of Glasgow, UK

2. opponent: Professor Rolf Jorde, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kirsten Holven, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Geir Joner, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Kåre I. Birkeland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege og forsker Cecilie Wium har i sin doktorgradsavhandling funnet at sørasiatiske innvandrere med type 2 diabetes ser ut til å være mer insulinresistente enn personer med nordisk opprinnelse, og det er spesielt insulinresistens i leveren som er øket. Det kan særlig gi økning i fastende blodsukker og endrede blodfettstoffer.

 Type 2 diabetes forekommer hyppigere i land i Sør-Asia (Pakistan, India, Bangladesh og Sri Lanka) enn i Norge, og innvandrere til Norge fra denne regionen har også høyere forekomst av diabetes. Årsakene til type 2 diabetes er sammensatte og både nedsatt insulinfølsomhet (insulinresistens) og redusert insulinproduksjon finnes hos de aller fleste. Insulinresistens har ofte sammenheng med fedme, særlig økt magefett.

I sin avhandling, Clinical and Pathophysiological Aspects of Type 2 Diabetes In South Asian Immigrants to Norway har Cecilie Wium undersøkt disse årsaksfaktorene hos etnisk norske og innvandrere med bakgrunn fra Sør-Asia med type 2 diabetes. I tillegg til å påvise økt insulinresistens i leveren har Wium og hennes medarbeidere funnet en sterk sammenheng mellom mengden magefett og grad av insulinresistens hos sørasiatene. Det kan være med på å forklare hvorfor denne gruppen er mer utsatt for diabetes.

Wiums arbeider setter søkelyset på viktige aspekter ved den ”epidemi” av overvekt og type 2 diabetes verden i dag opplever og kan indikere at diabetessykdommen har visse særtrekk i gruppen av sørasiater som kan ha betydning for forebygging og behandling av sykdommen. 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 22. mai 2014 09:49