Disputas: Slawomir Wojniusz - Psykonevroendokrinologi

Cand.san. Slawomir Wojniusz ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Effects of gonadotropin releasing hormone’s signaling on cognitive development during the peripubertal period.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Sven Mueller, Department of Experimental Clinical and Health Psychology, Ghent University, Belgia

2. opponent: Professor Inger Lise Andersen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Svend Davanger, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Erik Taubøll, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Ira H Haraldsen, Oslo universitetssykehus HF

Sammendrag

Slawomir Wojniusz har forsket på hvordan medikamentell blokade av for tidlig pubertet kan påvirke utviklingen av kognitive funksjoner i hjernen.

Medikamentell blokade av kjønnshormoner brukes både på voksne og barn i forbindelse med flere forskjellige tilstander, som prostata- eller brystkreft hos voksne og for tidlig pubertet hos barn. Mens mye forskning tidligere har fokusert på effektene av behandlingen på den enkelte sykdom, vet man relativt lite om hvordan den virker på kognitive funksjoner som persepsjonsevne, oppmerksomhet, læring, hukommelse, emosjoner og intelligens.

I sin doktorgradsavhandling har Slawomir Wojniusz vist at jenter som behandles med medikamenter for å hindre for tidlig pubertet, ikke skiller seg i kognitiv fungering fra deres jevnaldrende, bortsett fra at de har noe kraftigere emosjonelle reaksjoner enn deres jevnaldrende. Tilsvarende emosjonelle effekter av medikamentene ble også vist i en dyremodell.

Jenter som fikk medikamentene over en lengre behandlingsperiode hadde også i større grad lavere hvilepuls. Årsaken til og betydningen av dette er per i dag ukjent og bør undersøkes nærmere i fremtidige studier, mener Slawomir Wojniusz.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 5. juni 2014 14:30