Disputas: Christine Zimmermann

M.Sc. Christine Zimmermann ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Regulation of the cell cycle and the nutrient response in Saccharomyces cerevisiae.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Michael Polymenis, Department of Biochemistry and Biophysics, Texas A&M University, USA
  • 2. opponent: Ass. Professor Claudine Kraft, Max F. Perutz Laboratories, University of Vienna, Wien, Østerrike
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Linda Bergersen, Avdeling for anatomi, Institutt for oral biologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Anne Simonsen,  Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Jorrit Enserink, Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Sammendrag

Cellesyklusen er handlingsløpet fra en celle dannes til den deler seg og gir to datterceller. I eukaryote celler drives denne prosessen av en gruppe enzymer som kalles CDK (cyclin-dependent kinases), og i gjærsoppen Saccharomyces cerevisiae er det proteinet Cdk1/Cdc28 som er den viktigste CDK å regulerer syklusen. Cellesyklus er en svært kompleks og nøye regulert prosess, og det er sannsynlig at mange av proteinene som påvirkes av Cdk1 fremdeles ikke er identifisert. Vi utførte en kjemisk-genetisk screening med Cdk1 for å belyse det genetiske nettverket til dette proteinet. Her identifiserte vi hele 107 gener med sterk genetisk interaksjon til Cdk1. Disse genene er involvert i en rekke cellefunksjoner, som transkripsjon, proliferasjon, DNA-replikasjon og DNA-reparasjon. Et av genene som viste sterkest interaksjon var Doa1. Vi fant at signalveien Doa1-Rad6-Bre1 regulerer gjærcellens inngang i cellesyklus gjennom å kontrollere transkripsjonen av cykliner, en gruppe proteiner som aktiverer CDK. I tillegg utførte vi en såkalt ”synthetic dosage lethality”-screening for å identifisere nye, mulige målproteiner for Cdk1. Her ble Kel1, et protein viktig for en celles morfologi, funnet å være et mulig Cdk1-substrat. Dette knytter sammen prosessene cellesyklus og morfogenese.

Celler mottar hele tiden signaler fra sitt miljø og de må tilpasse seg endringer for å opprettholde homeostase. For at en celle skal kunne gå videre i cellesyklusen, er den avhengig av tilstrekkelige mengder næringsstoffer, som nitrogen og karbon-kilder. I tillegg påvirkes cellesyklusen av det intracellulære nivået av fettsyrer, og et lavt nivå av proteinet FAS (Fatty Acid Synthase) vil kunne hindre cellen i å gå videre i syklusen. Vi har undersøkt hvilke mekanismer som regulerer homeostasen av fettsyrer og sphingolipider, og fant ut at fosforylering av proteinet Elo2, et fettsyre elongase-enzym, stimulerer dannelsen av lange fettsyrer, verz long chain fatty acids (VLCFA). Videre fant vi at denne fosforyleringen utføres av proteinet GSK3 kinase og at forhindret fosforylering av Elo2 medfører økte nivåer av såkalte LCBs (long chain bases) og LCBPs (phosphorylated long chain bases), noe som kan initiere autofagi i cellen. 
 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

Publisert 8. jan. 2014 14:31 - Sist endret 13. jan. 2014 10:14