Disputas: Azhar Abbas - Nevrologi

Cand.med. Azhar Abbas ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Carotid artery atherosclerosis- The role of inflammation in ischemic stroke.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Ellisiv Mathiesen, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet
  2. opponent: Førsteamanuensis Line Mariann Grønning-Wang, Institutt for medisinsk basalfag, Universitetet i Oslo
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Lars Eide, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Øyvind Molberg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Mona Skjelland, Oslo universitetssykehus HF

Sammendrag

Hjerneslag er den tredje hyppigste årsak til død og den hyppigste årsak til invaliditet i Norge i dag. Aterosklerose i halspulsårene (carotis arteriene) forårsaker omlag 30% av alle hjerneinfarkter. I sin avhandling ”Carotid artery atherosclerosis- The role of inflammation in ischemic stroke”, har lege og forsker Azhar Abbas og hennes medarbeidere studert 3 viktige betennelses mediatorer i blod og carotis plakk til pasienter med aterosklerose i carotis arteriene. I studiene ble det inkludert 159 til 182 pasienter med forsnevring i carotis arterien forårsaket av aterosklerose (stenosegrad over 50%). De aktuelle mediatorene, calgranulin C (S100A12), matrix metaloproteinase 7 (MMP-7) og interleukin 23 (IL-23), ble funnet assosiert med ustabile plakk og ferske cerebrovaskulære symptomer inkludert hjerneslag. I tillegg er IL23 og MMP-7 assosiert med økt dødelighet i løpet av oppfølgings perioden på gjennomsnittlig 3,5 år. Nivået av de aktuelle mediatorene i blodprøver fra pasientene ble sammenlignet med prøver fra friske personer. I tillegg ble det gjort laboratorieforsøk for å se på rollen til disse meditorene i aterosklerose utviklingen. Flere laboratoriemetoder ble brukt inkludert måling av genuttrykk og stimulerings forsøk på betennelsesceller isolert fra pasienter og friske personer. I tillegge ble carotis plakk fra pasienter spesial farget med tanke på påvisning av den aktuelle mediator og sammenlignet med friske kar.

Studien konkludere med at S100A12, MMP-7 og IL-23 har en roller i utvikling av aterosklerose i halspulsårene og er assosiert med ustabile plakk og hjerneinfarkt. I tillegg var 2 av mediatorene assosiert med økt dødelighet. Studie mediatorene viser potensialer for å være risikomarkører og bør undersøkes videre i større studier med lengre oppfølgingstid.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 12. juni 2015 14:18 - Sist endret 17. juni 2015 09:17