Disputas: Aron Adelved - Ortopedisk kirurgi

Cand.med Aron Adelved ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Long-term Functional and Radiological Outcome after Displaced Sacral Fractures.

Prøveforelesning

Se prøveforelesing

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Consultant Timothy John Sloan Chesser, Trust Headquarters, Southmead Hospital, Bristol, England
  2. opponent: Førsteamanuensis Kjell Matre, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Kjersti Storheim, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor John-Anker Zwart, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Olav Røise, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege og forsker Aron Adelved har funnet at pasienter med korsbensbrudd (Sacrumfraktur) med feilstilling har betydelige senfølger, mange år etter sine skader.

Korsbenet danner den bakre delen av bekken ringen. Korsbensbrudd med feilstilling er uvanlige og alvorlige skader som inntreffer ved høy-energi skader som for eksempel trafikkulykker eller fall fra stor høyde. Nervene som forsyner bekkenorgan og underekstremiteter (bena) utgår fra ryggmargen og kommer ut gjennom korsbenet, og er dermed i stor fare for skader ved et brudd med feilstilling, med påfølgende funksjonssvikt/tap i bena eller i bekkenorgan. Betydelig funksjonsnedsettelse og smerter kort tid etter slike skader er beskrevet i flere tidligere studier. Langtidsresultater og forandring av funksjonsnedsettelser over tid er imidlertid svært lite utforsket.

I sin avhandling Long-term Functional and Radiological Outcome after Displaced Sacral Fractures har Aron Adelved og hans medarbeidere undersøkt 28 pasienter som har blitt operert for korsbensbrudd med feilstilling i en 10-års oppfølging. En annen gruppe (13 pasienter) med en uvanlig type av korsbensbrudd, kalt Traumatisk Lumbosacral dissosiasjon ble også undersøkt i en 7-års oppfølging.

Studien viser at pasientene har plager i form av blant annet nerveutfall i bena, smerter, dårlig blærefunksjon, nedsatt seksualfunksjon, lav selv-rapportert helse og høy andel med arbeidsuførhet. Ingen sammenhenger ble funnet mellom smerte og gjenværende feilstilling i bekken ring og korsben eller andre kliniske eller radiologiske funn. Sammenligning av 10-års resultater med 1-års resultater avdekket en forverring av blærefunksjon hos en betydelig andel av pasientene, men ingen signifikant endring av de øvrige funksjonsnedsettelser ble observert.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 27. mars 2015 11:01 - Sist endret 27. mars 2015 11:05