Disputas: Elisabeth Astrup - Infeksjonsimmunologi

Cand.med. Elisabeth Astrup ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Inflammation in rickettsial infections. Role of Wnt-signaling and innate immunity in Mediterranean spotted fever and scrub typhus

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Førsteamanuensis Bjørn Blomberg, Klinisk institutt 2, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Helge Røsjø, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag (Ahus), Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Anne-Marte Bakken Kran, Avdeling for mikrobiologi, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Halvor Rollag, Avdeling for mikrobiologi, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Pål Aukrust, Institutt for indremedisinsk forskning, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo 
 

Sammendrag

I likhet med ebola-feber og en rekke andre smittsomme sykdommer er Mediterranean spotted fever (MSF) og scrub typhus lite kjent i Norge, men rammer hardt i andre deler av verden, både i Asia og deler av Europa og Afrika. Lite forskning rettes mot disse sykdommene som ofte rammer fattige, og behovet for vaksiner og bedre behandling er stort. Vi har arbeidet med å avdekke mekanismene for hvordan disse bakteriene forårsaker sykdom. En sykdomsfremkallende mikrobe setter i gang en kaskade av skadelige hendelser som kan ramme alle kroppens organer. Det er nødvendig med detaljert kunnskap om disse kompliserte mekanismene for å ha presise angrepspunkt for utvikling av ny behandling og vaksiner. Man må ramme punkter som er nødvendige for at sykdommen skal utvikle seg, men samtidig unngå å skade andre deler av kroppen. Ved scrub typhus fant vi at enkelte signalmolekyler later til å ha en spesielt viktig rolle for utvikling av sykdommen. Vi har også jobbet med signalveier som er mest kjent for å være viktige for at organer utvikler seg riktig, særlig i fosterlivet, og for at immunsystemet opprettholder en stadig balanse. Våre funn tyder på at disse systemene også kan ha en rolle i sykdomsutviklingen ved MSF, bl.a. ved å hjelpe bakteriene med å «gjemme seg» for immunsystemet, og dermed få utvikle seg uforstyrret til de kan forårsake sykdom. Våre funn kan være viktige for utviklingen av vaksiner og nye behandlingsmåter for MSF og scrub typhus, sykdommer som rammer mennesker som lever i fattigdom og med lite tilgang til helsetjenester.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 6. mars 2015 13:43 - Sist endret 16. mars 2015 10:37