Disputas: Ingrid Johanne Bettum - Metastasebiologi

M.Sc.Pharm. Ingrid Johanne Bettum ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Mechanisms involved in metastasis development- Microenvironmental interactions in malignant melanoma

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Anders Sundan, K. G. Jebsen - senter for myelomforskning, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • 2. opponent: Professor Bjørn Steen Skålhegg, Seksjon for molekylær ernæring, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor emeritus Steinar Funderud, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Inger Nina Farstad, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Dr. Lina Prasmickaite, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet
 

Sammendrag

Farmasøyt og dr. gradsstudent Ingrid Johanne Bettum har undersøkt mekanismer som kan bidra til kreftspredning.

Ondartet føflekkreft er en svært aggressiv kreftform med økende forekomst flere steder i verden, inkludert i Norge. Hvis føflekkreft sprer seg til andre deler av kroppen er det kun 10 % av pasientene som fortsatt er i live etter 5 år. Slik kreftspredning skyldes svært kompliserte prosesser og ny kunnskap kan bidra til økt forståelse av hvorfor dette skjer, samt gi nye ideer til utvikling av legemidler.

I sin avhandling Mechanisms involved in metastasis development - Microenvironmental interactions in malignant melanoma har Ingrid Bettum og hennes medarbeidere tatt utgangspunkt i proteiner som kan regulere kommunikasjon mellom kreftceller og normalt vev og studert hvordan dette påvirker kreftcellenes spredningsevne. Hovedmålet har vært å undersøke slike interaksjoner initiert av proteinet S100A4 – et protein som er kjent for å øke en kreftsvulsts sannsynlighet for spredning. Føflekkreft er kjent for stor evne til å respondere på og tilpasse seg signaler fra mikromiljøet, og er derfor en god modell for slike studier. Bettum har studert hvordan S100A4 påvirker kreftceller, og videre hvordan dette kan modulere kommunikasjon med normalceller. Spesielt fokus ble lagt på induksjon av kreftfremmende egenskaper i endotelceller, som er viktig i dannelsen av nye blodårer, og monocytter som kan utvikle seg til tumorstøttende immunceller. Videre ble det avdekket at S100A4 kan påvirke cellenes forbrenning av glukose på en måte som kan støtte kreftcellenes evne til å invadere annet vev. I tillegg ble det gjort en evaluering av Osteopontin (OPN), et annet protein assosiert med immunmodulering og kreftspredning, som en potensiell biomarkør i blodprøver fra pasienter med føflekkreft. Disse analysene støttet hverken bruk av OPN som markør for sykdomsutvikling eller for utvelgelse av pasienter for behandling med det immunmodulerende legemiddelet interferon.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 26. mai 2015 13:13 - Sist endret 3. juni 2015 13:08