Disputas: Asbjørn Christophersen - Immunologi

Cand.med. Asbjørn Otto Christophersen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Studies of gluten-reactive CD4+ T cells in healthy subjects and coeliac disease patients.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Frits Koning, Department of Immunohematology and Blood Transfusion, University Medical Center, Leiden, Nederland.
  • 2. opponent: Professor Anne Spurkland, Avdeling for molekylærmedisin, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Tom Hemming Karlsen, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon , Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor Trygve Holmøy, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Ludvig Magne Sollid, Senter for immunregulering, Universitetet i Oslo. 
 

Sammendrag

Ny test for direkte diagnostisering av cøliaki i blod

Forskere ved Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet har utviklet en ny og mer sensitiv metode for diagnostisering av cøliaki. Metoden krever kun en blodprøve og kan samtidig løse en ny utfordring i diagnostiseringen av cøliaki: Det stadig økende antallet personer på glutenfri kost.

Glutenfri kost har blitt svært populær i Amerika, og i Norge følger vi etter. Samtidig anbefales denne relativt dyre kosten primært kun til personer med cøliaki. Cøliaki er en kronisk betennelsessykdom i tarmen som rammer 1% av befolkningen, og som skyldes glutenproteiner i hvete, rug og bygg. At stadig flere personer uten en diagnose spiser glutenfritt, har blitt en stor utfordring i diagnostiseringen av cøliaki, fordi dagens undersøkelsesmetoder forutsetter at pasienten spiser gluten. Per i dag må personer som skal undersøkes og samtidig står på glutenfri kost spise gluten i én eller flere måneder, før en lege kan ta vevsprøver av tynntarmen samt nye blodprøver. Dette er ofte svært ubehagelig for pasienten, og krever tettere oppfølging fra helsevesenet.

I sin doktoravhandling "Studies of gluten-reactive CD4+ T cells in healthy subjects and coeliac disease patients", beskriver lege og forsker Asbjørn Christophersen blant annet hvordan han og medarbeidere har utviklet en ny og meget sensitiv metode for diagnostisering av cøliaki. Metoden krever kun én blodprøve og er uavhengig av pasientens kost. Ved hjelp av et reagens som spesifikt binder glutenreaktive celler i blod, finner Christophersen at glutenreaktive blodceller ikke bare er økt i antall hos ubehandlete cøliakere men også forhøyet hos cøliakere på glutenfri kost i forhold til friske kontroller.

En slik test vil innebære langt mindre bivirkninger enn dagens metoder for diagnostisering av cøliaki. Diagnostiseringen vil kunne gjøres raskt og enkelt, særlig fordi blodprøven også kan tas hos fastlegen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen
 

Publisert 28. aug. 2015 07:58 - Sist endret 28. aug. 2015 08:06