Disputas: Dag Olav Dahle - Nyremedisin

Cand.med. Dag Olav Dahle ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Vascular functions, calcification and clinical outcomes in kidney transplantation

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Senior consultant Aiko P.J. de Vries, Leiden University Medical Center, Nederland
  • 2. opponent: Professor Hans-Peter Marti, Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Borghild Roald, Avdeling for patologi, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Halvor Rollag, Avdeling for mikrobiologi, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Dr.med. Hallvard Holdaas, Seksjon for nyre- og transplantasjonsmedisin, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
 

Sammendrag

Økt dødelighet hos nyretransplanterte med stiv hovedpulsåre

Lege og forsker Dag Olav Dahle har funnet at hovedpulsåren er stivere hos nyretransplanterte med høyt blodtrykk og sukkersyke, og at en slik stivhet er forbundet med en betydelig økt dødelighet.

Årlig får nesten 300 pasienter en ny nyre i Norge, enten fra levende eller avdød giver. Dette gir bedre leveutsikter og livskvalitet enn dialysebehandling, men dessverre ikke like bra som hos helt friske. Dialysepasienter er ofte utsatt for høyt blodtrykk og kalknedslag i pulsårene som bidrar til stivere årer og økt belastning på hjertet. I noe mindre grad gjelder dette også etter transplantasjon.

I sin avhandling Vascular functions, calcification and clinical outcomes in kidney transplantation har Dag Olav Dahle og medarbeidere undersøkt 1040 pasienter to måneder etter transplantasjon og funnet at en av fire har alvorlig stiv hovedpulsåre. Disse pasientene hadde en dødelighet tilsvarende pasienter som var 20 år eldre. Testen utføres smertefritt med en sensor på huden som måler pulsbølgehastighet. Dahle konkluderer med at testen kan bidra til å identifisere pasienter med behov for bedre forebyggende behandling. -God behandling av blodtrykk og sukkersyke er sannsynligvis viktig for å forebygge at hovedpulsåren blir stivere, og vi ønsker å unngå langvarig dialysebehandling før transplantasjon.

I et samarbeidsprosjekt med sveitsiske forskere har Dahle og medarbeidere også studert betydningen av kalknedslag. En nylig utviklet blodpøve gir et mål på om pasienten er truet av kalknedslag, og forskerne analyserte blod fra 1435 norske nyretransplanterte pasienter. Det var en sterk sammenheng mellom dårlig verdi i blodprøven og økt dødelighet. Pasienter med god nyrefunksjon og stor utskillelse av fosfat hadde bedre verdier i blodprøven, mens sukkersyke og avstøtningsreaksjoner var knyttet til dårligere verdier. Dahle konkluderer med at testen kan hjelpe å identifisere flere behandlingsmuligheter.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 28. mai 2015 10:21 - Sist endret 29. mai 2015 09:34