Disputas: Ingrid Dannevig - Nyfødtmedisin

Cand.med Ingrid Dannevig ved Institutt for klinisk medisin ved vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Newborn resuscitation. An experimental study of inflammatory and hemodynamic responses in newborn pigs.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: professor Egbert Herting, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Lübeck, Lübeck, Tyskland.
  • 2. oppponent: professor Knut Asbjørn Øymar, Klinisk institutt II, Universitetet i Bergen, Bergen, Norge.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: førsteamanuensis Signe Søvik, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor Jo Kramer-Johansen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere

Professor Britt Nakstad, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
Professor Ola Didrik Saugstad, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Sammendrag

Så mange som 10% av alle nyfødte har behov for gjenoppliving etter fødsel, de fleste av dem trenger kun enkel pustehjelp mens noen få har behov for hjertekompresjoner og medisiner. God gjenoppliving er av stor betydning for hvordan det går med dem senere i livet. Effektiv pustehjelp er det aller viktigste tiltaket hvis et nyfødt barn trenger gjenoppliving. I retningslinjer for gjenoppliving av nyfødte er det anbefalt at man skal gi pustehjelp i 30 sekunder før man starter hjertekompresjoner og det er anbefalt 3 kompresjoner for hver innblåsning (3:1). Lege Ingrid Dannevig og medarbeidere har i en modell med nyfødte griser sett på alternative gjenopplivingsmetoder og målt skademarkører i sentralnervesystemet og i lunge. Ut i fra mengden av skademarkører har de funnet at det kan være gunstig for hjerne og lunge å gi bare pustehjelp over noe lengre tid enn tidligere antatt før man starter med hjertekompresjonene. De har også vist at forholdet mellom innblåsninger og hjertekompresjoner kan varieres innen gitte rammer med like godt resultat. Videre viste gruppen at gjenoppliving med romluft etter hjertestans er like effektivt som ved bruk av oksygentilskudd.

Resultatene fra denne forskningen kan ha betydning for utvikling av bedre retningslinjer for gjenoppliving av nyfødte barn.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 1. des. 2015 08:14 - Sist endret 3. des. 2015 10:35