Disputas: Kjetil Hagene Egge - Immunologi

Cand. med. Kjetil Hagene Egge ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Combined inhibition of complement and CD14 in human experimentally induced bacterial inflammation and in porcine sepsis.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Andrea Tenner, University of California, Irvine, USA.
  • 2. opponent: professor Reinhard Würzner,Department of Hygiene Microbiology and Social Medicine, Innsbruck Medical University, Innsbruck, Østerrike.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: professor Knut Lundin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor Guttorm Haraldsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Tom Eirik Mollnes, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
 

Sammendrag

 

Eksperimentell forskning på nye behandlingsmetoder mot sepsis 

Lege og forsker Kjetil Hagene Egge viser en effektiv metode for å dempe den overveldende immunresponsen og betennelsen som sees ved blodforgiftning (sepsis). Avhandlingen viser at kombinert hemming av komplement og CD14 representerer en mulig fremtidig behandlingsstrategi ved blodforgiftning.

Blodforgiftning er forårsaket av alvorlige infeksjoner og er fortsatt en av de vanligste dødsårsakene i verden. En kraftig aktivering av immunsystemet under en infeksjon kan medføre en betennelsesreaksjon i hele kroppen. Betennelsesreaksjonen er det man faktisk dør av, og det finnes så langt ingen effektiv behandling mot den.

I sin avhandling Combined inhibition of complement and CD14 in human experimentally induced bacterial inflammation and in porcine sepsis har Kjetil Hagene Egge og medarbeidere vist at man kan kombinere hemming av to sentrale komponenter av immunsystemet, komplement og CD14, for effektivt å dempe betennelsesreaksjonen. Ved hjelp av en eksperimentell modell med E. coli-indusert blodforgiftning på gris blir det vist at denne kombinerte hemmingen virker sterkt betennelsesdempende. Kjetil Hagene Egge og medarbeidere har i tillegg funnet en sammenheng mellom bedret funksjon av hjerte og lunger og redusert betennelse i de samme organene ved bruk av den kombinerte hemmingen. Prøverørsforsøk viser at det er vesentlig å komme raskt til med behandling for å få optimal betennelsesdempende effekt, og at den kombinerte hemmingen har noe mindre betennelsesdempende effekt når det er svært høye konsentrasjoner av bakterier i blodet.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen
 

Publisert 22. okt. 2015 07:47 - Sist endret 22. okt. 2015 07:48