Disputas: Kristin Victoria Tunheim Engebretsen - Thoraxkirurgi

Cand.med. Kristin Victoria Tunheim Engebretsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Extracellular matrix alterations in the pressure overloaded left ventricle.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. Professor Nikos Karamanos, Laboratory of Biochemistry, Department of Chemistry, University of Patras, Hellas
  2. Professor Vibeke Elisabeth Hjortdal, Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afdeling, Aarhus universitetshospital, Danmark
  3. Professor Dan Atar, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Petter Andreas Steen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Theis Tønnessen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege Kristin V. T. Engebretsen og medarbeidere har vist at regulering av små proteiner i rommet mellom hjertemuskelcellene, ekstracellulær matriks, har betydning for utvikling av et stivt hjerte og hjertesvikt.

Hjertesviktpasienter har fortsatt en prognose på linje med aggressiv kreft. Det finnes ingen medisinsk behandling for de pasientene med hjertesvikt grunnet opphopning av ekstracellulær matriks og et stivt hjerte. Det er derfor viktig å øke kunnskapen rundt regulering av hjertefibroblaster og deres produksjon av ekstracellulær matriks.

I sin avhandling «Extracellular matrix alterations in the pressure overloaded left ventricle» har Engebretsen og medarbeidere vist at flere små proteiner i hjertets ekstracellulære matriks kan ha betydning for utvikling av hjertesvikt. De fant at regulering av en gruppe av små ekstracellulære proteiner kalt «slurper» kan vise seg å representere et nytt terapeutisk angrepspunkt for behandling av hjertesvikt grunnet et stivt hjerte. I den ene studien ble en eksperimentell medisin benyttet i modellen for å hemme dannelsen av arrvev og et stivt hjerte. Dette førte til bedret hjertefunksjon, men samtidig uønsket utvidelse av hjertet og økt risiko for å sprekke hovedpulsåren. Denne eksperimentelle studien illustrer at selv om det i teorien er ønskelig med et mindre stivt hjerte, vet vi i dag ikke nok om komponentene som ligger mellom hjertemuskelcellene til å kunne behandle pasienter målrettet for hjertesvikt grunnet et stivt hjerte.

 Økt kunnskap om ekstracellulær matriks kan være nøkkelen til å etablere en behandling for de mange pasientene med hjertesvikt grunnet et stivt hjerte.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

 

Publisert 19. des. 2014 10:30 - Sist endret 19. des. 2014 10:59