Disputas: Ida Gregersen - Inflammasjon ved kardiovaskulær sykdom

M.Sc. Ida Gregersen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Immunomodulatory cytokines in atherosclerotic disease. Possible pathogenic role of interleukin-9, -23 and -27

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Docent Harry Björkbacka, Experimentell kardiovaskulär forskning, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet, Sverige
  • 2. opponent: Professor Tor Gjøen, Seksjon for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Benedicte Paus, Avdeling for medisinsk genetikk, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Lene Frost Andersen, Seksjon for ernæringsepidemiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Bente Evy Halvorsen, Institutt for indremedisinsk forskning, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Klinisk ernæringsfysiolog og stipendiat Ida Gregersen har studert betennelsesstoffer hos pasienter med hjerte- og karsykdom og undersøkt hvordan disse kan påvirke sykdomsutviklingen.

Aterosklerose (åreforkalkning) er ofte den underliggende årsaken til hjerte- karsykdommer. Aterosklerose er en kronisk prosess der immunceller, kolesterol og andre fettstoffer samles i åreveggen. Hvis det aterosklerotiske plakket sprekker, eksponeres fett og andre karstrukturer for sirkulerende blodplater. Dette gir aktivering av blodplatene og dannelse av blodpropp. Blodpropp medfører helt eller delvis opphør av blodsirkulasjon i vevet som forsynes av det rammede blodkaret og kan forårsake store og meget alvorlige vevsskader. Hjerteinfarkt og hjerneinfarkt er eksempler på slike dødelige eller invalidiserende sykdommer som skyldes blodpropper.

Det er i dag sikre holdepunkter for at inflammasjon (betennelse) spiller en viktig rolle i utvikling av aterosklerose. Betennelse som er kortvarig er gunstig for å reparere skadet vev eller for å hindre utvikling av infeksjon. Kroniske betennelser kan derimot føre til vevskade og utvikling av for eks. aterosklerotiske plakk. Å forstå immunforsvarets rolle i aterosklerose er viktig for utvikling av bedre diagnostikk og behandling av pasienter.

Cytokiner er betennelsesstoffer som fungerer som kommunikasjon mellom de ulike cellene i immunforsvaret.  I Gregersens avhandling «Immunomodulatory cytokines in atherosclerotic disease. Possible pathogenic role of interleukin-9, -23 and -27” har Gregersen og hennes medarbeidere vist at pasienter med aterosklerotisk sykdom har økte nivåer av betennelsesstoffene interleukin-9, -23 og -27 i blodet og i aterosklerotiske lesjoner. Gjennom å kombinere grunnforskning med klinisk materiale, såkalt translasjonsforskning, har Gregersen vist at disse signalmolekylene påvirker betennelsesreaksjoner som er viktige for aterosklerotisk sykdom. Om dette har klinisk betydning for pasientene må imidlertid undersøkes videre i nye studier.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 27. nov. 2015 10:13 - Sist endret 27. nov. 2015 10:20