Disputas: Trond Hagtvedt - Radiologi

Cand.med Trond Hagtvedt ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): CT Enhancement Characteristics, FDG PET/CT and Diffusion - weighted MRI in the Evaluation of Lymphoma: Clinical Usefulness.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: førsteamanuensis Finn Rasmussen, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Aarhus, Danmark.
  • 2. opponent: førsteamanuensis Unn Merete Fagerli, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, Norge.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: professor Terje Andreas Osnes, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor Per Kristian Hol, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Overlege Trond Mogens Aaløkken, Avdeling for Radiologi og Nukleærmedisin (ARN), Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet. 
 

Sammendrag

I prosjektet vises det at computer tomografi (CT) kontrastoppladningskurver  gjennom et tidsrom på 7 minutter har lavere oppladning i lymfeknuter med lymfekreft enn i normale lymfeknuter på halsen, i brystskilleveggen og i retroperitoneum. Studien viser at diffusjons-vektet (DW) magnetic resonanse imaging (MRI) for vurdering av behandlingsrespons ved lymfekreft få dager etter igangsatt cellegiftbehandling ikke kan erstatte fluoro-deoxyglucose (FDG) positron emisjonstomografi (PET)/CT utført mer enn 2 uker senere.

Hos pasienter med lymfekreft er det vanskelig å avgjøre om lett forstørrede lymfeknuter er     lymfomaffiserte eller ikke. Kun et fåtall studier av CT dynamisk kontrastoppladning i lymfeknuter er utført . Ved cellegiftbehandling mot lymfekreft er nytteverdien av FDG PET/CT og DW MRI ved tidlig responsevaluering uavklart.

I avhandlingen «CT Enhancement Characteristics, FDG PET/CT and Diffusion-weighted MRI in the Evaluation of Lymphoma: Clinical Usefulness» viser Trond Hagtvedt og medarbeidere at kontrastoppladningskurver av lymfeknuter som supplement til vanlig, diagnostisk CT kan gi tilleggsinformasjon ved utredning av lymfekreft. DW MRI viste ingen sikker terapirespons i utvalgte, lymfekreftaffiserte lymfeknuter få dager etter igangsatt kjemoterapi, men man påviste sikker terapirespons i de samme lymfeknutene ved FDG PET/CT utført mer enn 2 uker etter oppstart av cellegiftbehandling.
 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 29. sep. 2015 07:57 - Sist endret 1. okt. 2015 07:41