Disputas: Martin Heier - Pediatri

Cand.med. Martin Heier ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Early atherosclerosis in childhood onset diabetes - The impact of inflammation and advanced glycation.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: professor David Dunger, Department of Paediatrics, University of Cambridge, Cambridge, Storbritannia.
  • 2. opponent: professor Lars Gullestad, Kardiologisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Norge.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: professor Svein Olav Kolset, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Professor emeritus Harald Arnesen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Knut Dahl-Jørgensen, Kvinne- og barneklinikken, Universitetet i Oslo. 
 

Sammendrag

Mer uttalt åreforkalkning hos barn med type 1 diabetes

Barnelege Martin Heier har sammenlignet barn med og uten type 1 diabetes (T1D) med tanke på utvikling av åreforkalkning. Åreforkalkning er den viktigste årsaken til hjerte- og karsykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag. Heier har påvist at barn med T1D allerede ved 13 års alder har mer uttalt åreforkalkning enn friske jevnaldrende.

Man vet at mennesker med T1D har redusert forventet levealder, hovedsakelig grunnet økt forekomst av hjerte- og karsykdom. Det er vanskelig, men viktig, å starte forebygging og behandling av slike sykdommer tidlig.

I sin avhandling "Early atherosclerosis in childhood onset diabetes - The impact of inflammation and advanced glycation" presenterer Heier arbeider der han og medarbeidere ved ultralyd og forskjellige blodprøver har målt graden av åreforkalkning.  Åreforkalkningen preges av kronisk betennelse, og faktisk viser den vanlige blodprøven CRP (C-reaktivt protein) seg å være en av de mest sensitive markørene. Barn og ungdom som har hatt T1D i fem år har allerede forhøyede verdier. Denne økningen inntreffer før man kan se fortykkelse av åreveggen med ultralyd.

Ved diabetes er blodsukkeret stadig forhøyet. At dette blodsukkeret reagerer med og endrer kroppens proteiner ser i Heiers undersøkelser ut til å være en viktig mekanisme for sammenhengen mellom diabetes og hjerte- og karsykdom.
 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 4. juni 2015 08:35 - Sist endret 4. juni 2015 08:36