Disputas: Helga Helseth Hektoen - Kreftbiologi

M.Sc. Helga Helseth Hektoen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden graden ph.d. (philosophiae doctor): Translational studies of microenvironmental factors in rectal cancer with emphasis on tumor hypoxia.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: professor Silvia Pastoreková, Institute of Virology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia.
  • 2. opponent: professor Eva Hofsli, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU, Trondheim, Norge.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: professor Ola Røkke, Klinikk for kirurgiske fag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor Torbjørn Omland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Anne Hansen Ree, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
 

Sammendrag

Kreftceller som lever under forhold med lite oksygen (hypoksi) er ekstremt motstandsdyktige mot tradisjonell stråle- og cellegiftsbehandling. I tillegg har disse cellene økt evne til å spre seg til andre organer. Hypoksi forekommer ofte i kreftsvulster og er en grunnleggende utfordring ved behandling av kreftpasienter. For å forbedre behandlingsutfallet er det behov for mer målrettet behandling mot disse motstandsdyktige kreftcellene.

I sin avhandling har Helga H. Hektoen sett på en alternativ måte å behandle den hypoksiske delen av kreftsvulsten. Strategien har vært å hemme et hypoksi-spesifikt protein (CAIX), som sjelden finnes i normalt og veloksygenert vev. Ved å bruke kreftceller fra pasienter med endetarmskreft har Helga H. Hektoen studert hvordan CAIX-hemming påvirker cellene. Blant annet har hun sett at hemming av CAIX førte til celledød når cellene hadde lite tilgang på oksygen, mens veloksygenerte celler overlevde behandlingen. Disse funnene er interessante med tanke på å selektivt behandle den hypoksiske cellepopulasjonen av kreftsvulsten, men krever ytterligere forskning for å kunne brukes i behandling av kreftpasienter.

For å identifisere pasienter som kan ha nytte av behandling spesifikt rettet mot hypoksiske celler eller av annen grunn trenger intensivert behandling er det behov for gode biologiske kreftmarkører. Proteiner som sirkulerer i blodbanen kan enkelt bli identifisert ved en blodprøve og egner seg godt som slike markører. I sitt arbeid har Helga H. Hektoen og medarbeidere studert blodprøver fra pasienter med lokalavansert endetarmskreft og studert mengde av det hypoksi-spesifikke proteinet CAIX i blodet. I tillegg har det blitt identifisert to andre proteiner (MMP9 og Lipocalin-2) som mulige biologiske markører for pasienter med lokalavansert endetarmskreft.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 15. okt. 2015 08:33 - Sist endret 15. okt. 2015 09:03