Disputas: Vigdis Hillestad - Kardiologi og lungemedisin

Cand.med. Vigdis Hillestad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden graden ph.d. (philosophiae doctor: Diastolic Dysfunction and Pulmonary Hypertension: The Role of Innate Immunity and New Therapeutic Strategies.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Førsteamanuensis Ole-Jakob How, Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø
  2. opponent: Professor Ingebjørg Seljeflot, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Terje R. Pedersen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Harald Arnesen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Geir Christensen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I sin doktorgrad viser lege Vigdis Hillestad og medforfattere at det medfødte immunsystem er sentral i utviklingen av forhøyet trykk i lungene og hjertesvikt.

Hjertesvikt er en alvorlig sykdom med høy dødelighet. Ved diastolisk dysfunksjon svikter hjertemuskelens fylning. Det finnes i dag ingen god behandling av denne formen for hjertesvikt. 

I hjertets fylningsfase er det helt sentralt at kalsium fjernes fra muskelfibrene og dette gjøres av kalsium-pumpen SERCA. Pasienter med hjertesvikt har mindre SERCA. Hillestad og medforfattere ønsket å forstå bedre hvordan kalsium-sensitiviserende medikamenter påvirker hjerter med dårlig SERCA-funksjon. For dette formålet har de brukt en genmodifisert mus som mangler SERCA i hjertet. De viser at levosimendan, en medisin som i dag brukes til behandlingen av svært alvorlig hjertesvikt, bedrer diastolisk dysfunksjon forårsaket av SERCA-mangel.

Diastolisk dysfunksjon kan også forekomme som følge av lungesykdom. Ved pulmonal hypertensjon er det forhøyet trykk i lungenes blodårer og høyre hjertekammer pumper mot økt motstand. Over tid vil hjertemuskelen vokse i tykkelse (hypertrofi). Men pulmonal hypertensjon kan også gi diastolisk svikt av venstre hjertekammer. I doktorgraden viser Hillestad og medforfattere at det medfødte immunsystem spiller en viktig rolle ved denne tilstanden. De viser at mus som mangler viktige komponenter i det medfødte immunsystem utvikler mindre pulmonal hypertensjon og hypertrofi av høyre hjertekammer. Grunnen kan være at disse musene produserer mindre av proteinet interleukin-18 (IL-18). Forfatterne gav IL-18 til friske mus og fant emfysem-liknende forandringer i musenes lunger. Videre fant de at mus som fikk injeksjoner med et IL-18-hemmende medikament utviklet mindre diastolisk dysfunksjon. Økte nivåer av IL-18 er funnet hos pasienter med lungesykdom. Medikamenter som hemmer IL-18 kan derfor i fremtiden bli viktige i behandlingen av pulmonal hypertensjon og diastolisk hjertesvikt. 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

 

Publisert 3. juni 2015 08:34 - Sist endret 10. juni 2015 08:00