Disputas: Anders Hodt - Hjertemedisin

Cand.med. Anders Hodt ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor):  Left ventricular regional rotation in healthy humans - echocardiographic speckletracking studies at rest and during reduced preload by lower body negative pressure technique in healthy humans.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Forsker Charlotte Björk Ingul, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU
  2. opponent: Professor Lars-Åke Brodin, Kungliga Tekniska Högskolan, Huddinge, Sverige
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Vidar Søyseth, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Nils Einar Kløw, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Kjetil Steine, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege og forsker Anders Hodt med medarbeidere viser i denne avhandlingen utbredelsen av regionale funksjoner i hjertets venstre hovedkammer hos friske individer ved bruk av ultralyd.

Bruk av ultralyd er en vanlig metode i den kliniske hverdagen for å vurdere hjertets pumpefunksjon. Hodt og medarbeidere har derfor benyttet seg av ultralyd og ”speckle tracking” metode for måling av rotasjon (vridningsbevegelse) på forskjellige nivåer i hjertet. Speckle tracking er en etablert software i moderne ultralyd maskiner, men tilnærmingen med å gjøre opptak av flere regioner mellom basis og hjertespissen for vurdering av regionale bevegelser og funksjon er nytt. Gruppen har undersøkt hvordan rotasjonen endret seg under normale og reduserte trykkforhold. For å oppnå reduserte trykkforhold, har de brukt en metode som kalles ”Lower Body Negative Pressure teknikk”. Metoden gjør det mulig å gradvis øke et negativt trykk i kroppens nedre kroppshalvdel og dermed redusere tilbudet av blod til hjertet.

Gruppen fant ut at under normale forhold var rotasjonen større i områdene omkring hjertespissen, mens de basale regionene forble uendret. Disse funnene passer godt med etablert kunnskap om at muskelfibrene blir mer og mer skråstilt fra basis mot hjertespissen. I tillegg viste gruppen at områdene omkring hjertespissen roterte i større grad enn basale områder når tilbudet av blod til hjertet ble redusert. Dette skjedde både under pumpefasen og fylningsfasen. Funnene er forenlig med at områdene omkring hjertespissen har større evne enn basale regioner til å øke pumpeevnen og trekke til seg blod i fylningsfasen, dersom tilbudet av blod blir mindre. Vår forskningsgruppe er av den oppfatning at dette reflekterer fysiologiske mekanismer i hjertet for å opprettholde slagvolumet og dermed blodtrykket, under tilstander hvor kroppen taper blod.

Opptak av flere regioner i hjertet med bruk av ultralyd må evalueres videre før eventuelt denne metoden tas i bruk i klinikken.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 13. apr. 2015 07:54 - Sist endret 23. apr. 2015 14:52