Disputas: Kristin Hofsø - Sykepleie

Master of Nursing Kristin Hofsø ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Symptoms and quality of life of women before, during and after radiotherapy for breast cancer.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Docent Karin Ahlberg, Sahlgrenska akademin, Göteborg, Sverige
  2. opponent: Førsteamanuensis Marit Helen Andersen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kåre Birger Hagen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ida Torunn Bjørk, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Tone Rustøen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Kvinner som får strålebehandling for brystkreft opplever svært mange plager og har redusert livskvalitet.

Sykepleier og PhD kandidat Kristin Hofsø, har fulgt 188 kvinner med brystkreft i seks måneder, for å undersøke hvordan de har det før, under og etter strålebehandling.

Brystkreft er den hyppigste kreftformen for kvinner i Norge med 3220 nye tilfeller i 2013, (tall fra Kreftregisteret), og har en femårsoverlevelse på 89 % (2009-2013, tall fra Kreftregisteret). Det vil si at det finnes et stort antall kvinner som lever med fysiske og psykiske plager som følge av sykdom og behandling. Den totale byrden av fysiske og psykiske plager, kan være av stor betydning for hvordan disse kvinnene fungerer etter sykdomsperioden.

I sin avhandling ‘Sympotms and quality of life of women before, during, and after radiotherapy for breast cancer’ fant Hofsø og medarbeidere ut at cellegift var av stor betydning for hvor mye plager disse kvinnene hadde, og spesielt fatigue relaterte plager. I tillegg viste studien at yngre kvinner var mer utsatt for både flere plager og dårligere livskvalitet i tiden før, under og etter strålebehandling for brystkreft.

Dette er viktig kunnskap for helsepersonell som treffer kvinner med brystkreft i forbindelse med behandling, og for andre som forholder seg til kvinner som gjennomgår behandling for brystkreft. 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 3. juni 2015 08:03