Disputas: Knut Håkon Hole - Radiologi

Cand.med. Knut Håkon Hole ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): "Magnetic resonance guidance for the multidisciplinary management of pelvic malignancies – Clincal potential and technical limitations."

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Lennart Blomqvist, Røntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Sverige.
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Karen-Lise Garm Spindler, Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Århus, Danmark.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kjetil Taskén, Norsk senter for molekylærmedisin/Bioteknologisenteret i Oslo, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor Sigbjørn Smeland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Anne Hansen Ree, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag (Ahus), Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
 

Sammendrag

MR kartlegger svulstens utbredelse og viser om behandlingen virker. MR kan ikke vise om kreften er blitt helt borte.

I sin avhandling "Magnetic resonance guidance for the multidisciplinary management of pelvic malignancies - clinical potential and technical limitations" har Knut Håkon Hole og hans medarbeidere utforsket muligheter og begrensninger ved å bruke MR i planlegging av behandlingen av kreft i bekkenet.  Avhandlingen omhandler endetarmskreft og prostatakreft. Den diskuterer i hvilken grad resultatene også kan gjelde for andre kreftformer.

Persontilpasset kreftbehandling baseres på samarbeid mellom flere fag, fortrinnsvis kirurgi, onkologi (cellegift- og strålebehandling), radiologi og patologi. MR blir benyttet til å kartlegge kreft i bekkenet og er en premissleverandør i det flerfaglige samarbeidet.  MR benyttes til å oppdage sykdommen, kartlegge utbredelsen, undersøke i hvilken grad behandlingen virker og påvise eventuelt tilbakefall.

Målet med avhandlingen var å finne ut om MR er en god metode å basere tilpasset  kreftbehandling på. Hovedkonklusjonen er at bildeveiledning med MR generelt gir presist grunnlag for kirurgi og strålebehandling, men at presisjonen avhenger av svulstens mikroskopiske vekstmønster, det vil si i hvilken grad kreftcellene er samlet i én klump eller er spredt innimellom normalt vev. Spredt svulstvev kan forekomme når svulsten vokser infiltrerende eller når den fragmenterer under behandling. Spredt svulstvev er vanskelig å fremstille sikkert med MR. Presisjonen avhenger i tillegg av at det er samsvar mellom bildenes detaljrikdom (oppløsning) og hvor små detaljer man ønsker å se.

Avhandling viser at samarbeid mellom patolog og radiolog er viktig. Oversikten som bildediagnostikken gir kan forbedre patologens tolkning.  Detaljene som mikroskopet gir kan forbedre radiologens tolkning og gi innsikt i bildediagnostikkens begrensinger.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 5. mars 2015 08:03 - Sist endret 5. mars 2015 16:17