Disputas: Knut Boe Kielland

Cand.med. Knut Boe Kielland ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Mortality, morbidity and treatment uptake related to hepatitis C among people who have injected drugs in Norway.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Graham Foster, Blizard Institute of Cell and Molecular Science, Queen Mary University of London, London, UK
  2. opponent: Professor John-Arne Røttingen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kirsten Muri Boberg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Helge Waal, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Olav Dalgard, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Hepatitt C bidrar til høy dødelighet av leversykdom etter 50 års alder hos pasienter som ble smittet ved sprøytemisbruk i ung alder For pasienter som gjennom sprøytemisbruk er blitt smittet av hepatitt C i ung alder, betyr dette lite for dødsrisiko inntil omkring 50 års alder. For dem som dør før denne alder skyldes den høye dødeligheten i hovedsak overdose, selvmord og ulykker. Men ved dødsfall i aldersgruppe 50 – 60 år skyldes ¼ av dødsfallene leversykdom forårsaket av kronisk hepatitt C hos dem som har denne sykdommen. Mikroskopisk undersøkelse av levervev fra obduksjoner av stoffmisbrukere med kronisk hepatitt C viser i tillegg at 1/3 av pasientene har alvorlige leverforandringer som skrumplever og lignende 25 - 35 år etter at de er blitt smittet. Pasientene var da for det meste i alderen 45 - 55 år. Bare 1/5 av dem som fikk kronisk hepatitt C gjennom sprøytemisbruk omkring 1970-tallet, har fått behandling for dette, selv om slik behandling har vært tilgjengelig siden 1995.

Dette kommer fram av en PhD-avhandling ved Knut Boe Kielland, Sykehuset Innlandet og Senter for rus- og avhengighetsforskning. Funnene er resultatet av et mangeårig samarbeid med Folkehelseinstituttet, spesielt avdelingene for virologi og rettspatologi. Leder for arbeidet har vært professor Olav Dalgard, Ahus.

Av de 864 pasientene som ble innlagt Statens klinikk for narkomane i perioden 1970 – 1984 hadde virologisk avdeling oppbevart blodprøver for 635. Av disse hadde 535 (84 %) antistoff mot hepatitt C som tegn på at de hadde vært smittet, 523 kunne utredes fullstendig og 328 (63 %) av disse hadde fått kronisk hepatitt C. Pasientene ble fulgt opp gjennom kobling til Dødsårsaksregisteret, Kreftregisteret, Reseptregisteret og andre helseregistre. Mange av dem som døde ble obdusert, og da ble levervev lagret, slik at det nå kunne analyseres mikroskopisk.

To av artiklene som ligger til grunn for denne PhD-avhandlingen er publisert i det meget anerkjente legetidsskriftet Journal of Hepatology. En av artiklene ble tildelt en europeisk pris fra EMCDDA for beste artikkel i 2013.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Stian Frammarsvik


 

Publisert 21. okt. 2015 10:17 - Sist endret 23. okt. 2015 13:59