Disputas: Elisabeth Kleppa - Infeksjonsmedisin

Cand.med. Elisabeth Kleppa ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): HIV susceptibility related to HIV target cells and cervical ectopy. A study of young South African women living in a rural area endemic of urogenital schistosomiasis.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Forsker Agnès-Laurence Chenine, US Military HIV program, Henry M. Jackson Foundation, Silver Spring, USA
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Per Kallestrup, Center for Global Health, Aarhus Universitet, Aarhus, Danmark 
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Post.doc. Viva Combs Thorsen, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Borghild Roald, Avdeling for patalogi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Post.doc. Eyrun Floerecke Kjetland, Oslo Universitetssykehus, Oslo

Sammendrag

I dette doktorgradsarbeidet fra Sør-Afrika, har lege Elisabeth Kleppa undersøkt faktorer som kan gjøre unge kvinner mer utsatte for hiv-smitte. Schistosomiasis er en vanlig parasittsykdom i mange tropiske land. Sykdommen smitter gjennom kontakt med ferskvann og er vanligst i fattige områder med dårlige sanitære forhold. Hos kvinner kan parasitten skade slimhinnen i kjønnsorganer og forårsake sår, dette kalles kvinnelig genital schistosomiasis.

Mange kvinner har også forandringer på livmorhalsen som betegnes cervikal ektopi. Dette er en naturlig tilstand hos unge kvinner, men kan føre til at slimhinnen blir mindre motstandsdyktig mot infeksjoner.

Både genital schistosomiasis og cervikal ektopi er derfor faktorer som kan gjøre kvinner mer sårbare for hiv-infeksjon og andre seksuelt overførbare sykdommer. I denne studien fra KwaZulu-Natal i Sør-Afrika, ble unge kvinner fra videregående skoler undersøkt. Det ble gjort gynekologiske undersøkelser og samlet inn blod- og urinprøver.

I arbeidet fant man at kvinner med genital schistosomiasis hadde en økt andel celler med hiv reseptorer. Denne andelen ble redusert etter behandling mot schistosomiasis. Bilder av livmorhalsen ble også analysert med tanke på grad av cervikal ektopi, og man fant at dette var assosiert med klamydia- og hiv-infeksjon hos de yngste kvinnene.

Resultatene tyder også på at billig tablettbehandling mot schistosomiasis kan bidra til redusert sårbarhet for hiv hos kvinner. Videre studier vil vise når behandlingen bør tas for å være mest effektiv.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Dag Aalvik.


 

Publisert 30. nov. 2015 09:56 - Sist endret 30. nov. 2015 09:56