Prøveforelesning: Elisabeth Kleppa

Cand.med. Elisabeth Kleppa ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What are the public health implications of FGS-STI (including HIV) coinfection?.

Disputas

Se disputas.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Dag Aalvik.

 

Publisert 30. nov. 2015 09:57 - Sist endret 30. nov. 2015 09:57