Disputas: Geir Larsson - Gastroenterologi

Cand.med. Geir Larsson ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Intestinal tuberculosis: diagnosis and differentiation from Crohn’s disease in a resource-limited setting.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Honorary Senior Lecturer Helen Donoghue, Royal Free Campus, University Collage London, London, United Kingdom
  • 2. opponent: Professor Trygve Hausken, Department of Medicine, Haukeland University Hospital, Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Tom Øresland, Akershus University Hospital, Campus AHUS, Lørenskog

Disputasleder

Førsteamanuensis Anne-Marie Aas, Avdeling for klinisk service, Instituttet for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Bjørn Allan Moum, Gastromedisinsk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Geir Larsson har utviklet en modell som kan gjøre diagnostikk av tarmtuberkulose enklere og raskere i regioner med begrensede ressurser. Dette er av betydning da kronisk tarmbetennelse, Crohns sykdom, kan ligne på tarmtuberkulose både klinisk og laboratoriemessig.

Pasienter ble rekruttert fra fire sør-indiske sykehus mellom 2009 og 2012. Typiske funn ved tarmtuberkulose var vekttap og diare, mens pasienter med Crohns sykdom oftere oppga tretthet, kvalme og høyresidige magesmerter. Videoundersøkelser (koloskopi) og vevsprøveundersøkelser av tarm avdekket vesentlige ulikheter mellom de to sykdommene. Dessuten fant man betydelige forskjeller i betennelsesmarkører, hvor de høyeste nivåene ble målt hos pasienter med kombinert lunge- og tarmtuberkulose. Ved hjelp av statistiske metoder identifiserte man så de sterkeste risikofaktorene for tarmtuberkulose og disse ble brukt i den endelige matrisemodellen.

Infeksjon med tuberkulosebakterier fører vanligvis til lungetuberkulose, men kan også forårsake betennelse i tarm. Crohns sykdom kan forveksles med tarmtuberkulose, men i regioner med adekvate laboratoriefasiliteter oppnås likevel korrekt diagnose hos de aller fleste. Gullstandard diagnostikk er imidlertid utilgjengelig i ressursfattige strøk. Feildiagnostikk kan føre til feil behandling som igjen kan ha alvorlige konsekvenser for pasientene. Forskeren konkluderer med at diagnostikk av tarmtuberkulose i ressursfattige strøk kan forenkles ved å undersøke for en bestemt kombinasjon av risikofaktorer.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Dag Aalvik.


 

Publisert 27. nov. 2015 10:10 - Sist endret 27. nov. 2015 10:10