Prøveforelesning: Geir Larsson

Cand.med. Geir Larsson ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: State of the art diagnosis of TBC.

Disputas

Se disputas.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Dag Aalvik.


 

Publisert 27. nov. 2015 10:10 - Sist endret 27. nov. 2015 10:10