Disputas: Karoline Lerang - Revmatologi/epidemiologi

Cand.med. Karoline Lerang ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden graden ph.d. (philosophiae doctor):  An epidemiological study of Systemic Lupus Erythematosus; Health care, occurrence and mortality.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Björn Guðbjörnsson, Centre for Rheumatology Research, Landspitali University Hospital, Reykjavik, Island.
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Anne Voss, Reumatologisk afdeling C, Odense Universitetshospital, Odense, Danmark.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor emeritus Øystein Førre, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor Johny Kongerud, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Jan Tore Gran, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
 

Sammendrag

Lege og forsker Karoline Lerang har funnet at forekomsten av Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) er høy hos etniske nordmenn i forhold til hvite raser i andre land, som for eksempel Danmark og England. Det er viktig å forske videre på hva som er årsaken til dette. Spesielt siden viten om en eventuell utløsende miljøfaktor vil kunne redusere forekomst av SLE. Forskningen avdekket ulikheter i behandlingsvalg relatert til doktorens spesialitet. Lerang og medarbeidere etterlyser et tettere samarbeid mellom spesialister som behandler SLE pasienter.

Forskningen viser at de fleste med SLE lever i mange år etter at de har fått påvist sykdommen. Det er likevel for mange som dør i relativt ung alder, før fylte 40 år, av hjerte og karsykdom. Det er derfor viktig å starte forebygging av hjerte-karsykdom når SLE er påvist, spesielt hos yngre mennesker.

Systemisk Lupus Erythematosus er en autoimmun tilstand som betyr at kroppens immunforsvar feilaktig angriper friske celler. Flere typer celler kan påvirkes hos de som har SLE enn ved andre autoimmune sykdommer og plagene vil variere etter hvilke celler som angripes. Sykdommen rammer først og fremst kvinner i fertil alder, men kan forekomme også hos barn og eldre. Denne mangfoldigheten gjør at SLE er en komplisert sykdom å forske på og funnene ved forskningen lett kan feiltolkes. Derfor finnes det få sikre tall på forekomst og dødelighet av sykdommen på verdensbasis. Norsk Statistisk Sentralbyrå har en sikrere og mer fullstendig oversikt over innbyggere, inndelt i alder og etniske grupper, sammenlignet med de fleste land i verden. Derfor har muligheten for å forske på forekomst av SLE i Norge vært bedre enn i de fleste andre land. Lerang og medarbeidere fant at det var grunnlag for å utføre en epidemiologisk studie av SLE i Oslo. Som grunnlag for forskningen ble hele fem forskjellige kilder brukt for å identifisere alle SLE pasienter bosatt i Oslo fra 1999 til 2010.

 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen.

Publisert 13. apr. 2015 08:29