Disputas: Hans Lövdahl - Psykiatri

Cand.med. Hans Lövdahl ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden dr. philos. (doctor philosophiae): Phenomenological and Cognitive Aspects of Recurrent Brief Depression

Prøveforelesninger

Se prøveforelesning over selvvalgt emne
Se prøveforelesning over oppgitt emne

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor emeritus Jules Angst, Department of Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics, Psychiatric Hospital, University of Zurich, Sveits
  2. opponent: Professor emeritus Lars von Knorring, Institutionen för neurovetenskap, Psykiatri, Uppsala Universitet, Sverige
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Toril Dammen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Egil Wilhelm Martinsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Psykiater og forsker Hans Lövdahl har studert pasienter med tilbakevendende kortvarig depressiv lidelse (TKD). Lidelsen kjennetegnes av alvorlige depresjonsepisoder av få dagers varighet. Episodene inntreffer minst en gang per måned over en periode på minst ett år. Epidemiologiske studier har påvist en ett-års forekomst på 2 - 3 prosent i befolkningen, men grundige kliniske studier av lidelsen har hittil manglet. Som sådan er denne studien den første i sitt slag.

Studien har frembrakt både beskrivende, personlighetsrelaterte og nevropsykologiske data om lidelsen. Den har påvist svekkelse av en rekke kognitive funksjoner, samt endringer i aktiveringsmønstre under testing av korttidshukommelse med funksjonell MR. Videre har den identifisert markører for mulige "endophenotyper".

Avhandlingen bekrefter TKD som en gyldig selvstendig lidelse. Den påviser forskjeller og likhetstrekk vis-a-vis lidelsen bipolar lidelse type II, og konkluderer med at TKD må antas å tilhøre det bipolare spektrum av lidelser.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

 

Publisert 22. jan. 2015 10:04 - Sist endret 23. jan. 2015 14:30