Disputas: Caroline Bull Melsom - Farmakologi

M.Sc. Caroline Bull Melsom ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The role of inhibitory G protein in regulation of cardiac contractility.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Thomas Eschenhagen, Department of Experimental Pharmacology and Toxicology, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Tyskland.
  • 2. opponent: Professor Roland Seifert, Institute of Pharmacology, Hannover Medical School, Hannover, Tyskland.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Bente Halvorsen, Institutt for indremedisinsk forskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Disputasleder:

Professor Håvard Attramadal, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Finn Olav Levy, Avdeling for farmakologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Sammendrag

Nye funn av rollen til G protein ved hjertesvikt

MSc og forsker Caroline Bull Melsom og medarbeidere har funnet en ny virkningsmekanisme til signaleringsproteinet inhibitorisk G protein i hjertemuskelceller. Forskerne har studert hvordan dette proteinet fungerer både i friske hjerter og i hjerter rammet av hjertesvikt.

Hjertesvikt er en alvorlig tilstand som rammer 10-20% av befolkningen over 70 år. Inhibitorisk G protein beskytter hjertet mot for kraftig stimulering, og det har blitt observert økte nivåer av dette proteinet ved hjertesvikt. Den funksjonelle rollen til inhibitorisk G protein ved hjertesvikt er uklar.

I sin avhandling The role of inhibitory G protein in regulation of cardiac contractility har Caroline Bull Melsom og hennes medarbeidere ved hjelp av hjertemuskelpreparater fra rotte vist at inhibitorisk G protein kan være aktivt uten reseptor stimuli. Det har tidligere kun vært kjent at inhibitorisk G protein kan aktiveres av reseptorer på cellens overflate. Videre har Melsom blant annet konkludert at den reduserte kontraksjonskraften ved hjertesvikt ikke skyldes økte nivåer av inhibitorisk G protein, da inaktivering av disse ikke gjenopprettet det sviktende hjertets sammentrekningskraft.

Nye studier viser at stimulering av inhibitorisk G protein er gunstig for det sviktende hjertet og at det på sikt øker hjertets funksjon. Bedre forståelse av hvordan inhibitorisk G protein fungerer i friske hjerter samt hvordan det forandrer seg ved hjertesvikt kan gi grunnlag for utvikling av nye behandlingsmetoder og medikamenter mot hjertesvikt.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen
 

Publisert 6. mars 2015 14:07