Disputas: Nicoleta Cristina Olărescu - Endokrinologi

MD Nicoleta Cristina Olărescu ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The Impact of Adipose Tissue on Insulin Resistance in Acromegaly.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent:  Professor Gudmundur Johannsson, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
  2. opponent: Senior consultant Sebastian J. C. M. M. Neggers, Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Nederland
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Lene Frost Andersen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Tore Julsrud Berg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Jens Bollerslev, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I denne avhandlingen har Olarescu og medarbeiderne studert pasienter med aktiv akromegali. Disse pasientene har en godartet svulst i hypofysen som produserer for mye veksthormon. På tross av at disse pasientene har redusert fettmasse og økt muskelmasse utvikler de insulinresistens og diabetes. Dette er i motsetning til hva vi finner i den generelle befolkningen, hvor insulinresistens og diabetes oftest er assosiert med økt fettmasse. Dette paradokset er ikke godt forklart, men tidligere forskning har vist at metabolske forhold i lever og muskulatur kan bidra.

I dette arbeidet har vi vist at fettvev under veksthormonstimulering får redusert fettinnhold, men samtidig blir mer aktivt og utskiller cytokiner som kan påvirke utviklingen av diabetes. Veksthormonen reduserer også differensieringen av fettceller. Muligens disponerer veksthormon for ektopisk lagring av fett, for eks. i lever og muskulatur, som kan bidra til utvikling av diabetes. Dermed er det ikke mengden fett, men fettvevets funksjon som er viktig når man skal forstå insulinresistens i aktiv akromegali. Til slutt har vi vist at de forskjellige behandlingsmulighetene påvirker metabolismen på ulike måter.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 12. juni 2015 13:50 - Sist endret 12. juni 2015 14:17