Disputas: Turid Brokke Omland - Øre-nese-hals sykdommer

Cand.med. Turid Brokke Omland ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Recurrent respiratory papillomatosis – Incidence, HPV genotype profile and risk for aggressive disease and high-grade laryngeal neoplasia.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Docent Roland Rydell, Universitetssjukehuset i Lund, Sverige
  2. opponent: Professor John-Helge Heimdal, Haukeland universitetssykehus, Bergen, Norge
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Ragnhild Emblem, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Leiv Arne Rosseland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Kjell Brøndbo, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Virus relaterte svulster i strupen gir øket risiko for strupekreft.

Lege og forsker Turid Brokke Omland ved Oslo Universitetssykehus har funne økt forekomst av strupekreft hos pasienter med Recurrent respiratory papillomatosis (RRP). Dette er en sjelden kronisk tilstand som rammer både barn og voksne og gir godartede svulster, såkalte papillomer, i strupen. Dette gir heshet og i alvorlige tilfeller pustevansker. Sykdommen er forårsaket av Humant papillomavirus (HPV).

I dag er det påvist over 200 undergrupper av HPV viruset som kan gi sykdommer i hud, luftveier og kjønnsorganer. Noen gir også økt risiko for kreft, eks livmorhalskreft. Barn som er rammet av RRP er trolig smittet av mor under svangerskapet, mens voksne kan ha blitt smittet gjennom oral sex.

 I avhandlingen  “Recurrent respiratory papillomatosis- incidence, HPV genotype profile, risk for aggressive disease and high-grade neoplasia” har Turid Brokke Omland og medarbeidere undersøkt 224 norske pasienter som er blitt behandlet mellom 1987 og 2009.

Studien viser økt kreftforekomst blant pasientene, videre at HPV typen ikke hadde betydning for kreftutvikling, inkludert HPV typer som vi vet kan gi kreft. Derimot viser studien at pasienter med papillomer uten påviselig virus overraskende nok hadde økt risiko for kreft. Når det gjaldt utvikling av alvorlig sykdomsforløp og komplikasjoner  som ikke omfattet kreft, var HPV 11 risikofaktoren av størst betydning hos voksne, mens blant barn var det lav alder ved sykdoms debut. HPV påvisning er derfor viktig for å kunne identifisere risikopasienter og følge dem tett.

Siste 20 år har man funnet økt forekomst av HPV relaterte tilstander i den vestlige verden, som f. eks. kjønnsvorter og kreft i svelg, og kan skyldes endrede seksuelle vaner.  Denne studien kunne imidlertid ikke bekrefte økende forekomst av RRP.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 30. apr. 2015 08:29