Disputas: Øivind Ørstavik - Farmakologi

Cand.med. Øivind Ørstavik ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): “Ca2+ sensitization, PDE inhibition and myosin activation: A scrutiny of the cardiac effects of levosimendan and omecamtiv mecarbil”.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Jolanda van der Velden, VU University Medical Center, Amsterdam, Nederland.
  • 2. opponent: Professor Christoph Maack, Klinik für Innere Medizin III, Homburg, Tyskland.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Stefan Agewall, Hjertemedisinsk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor Arnt E. Fiane, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Finn Olav Levy, Avdeling for farmakologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
 

Sammendrag

Ugunstige virkningsmekanismer av hjertemedisiner

Akutt hjertesvikt er en medisinsk tilstand der hjertet ikke evner å pumpe tilstrekkelig blod til å opprettholde sirkulasjonen i kroppen. I avhandlingen «Ca2+ sensitization, PDE inhibition and myosin activation: A scrutiny of the cardiac effects of levosimendan and omecamtiv mecarbil» har lege Øivind Ørstavik studert hvordan medikamenter som brukes i behandlingen av akutt hjertesvikt virker. Avhandlingen viser at flere av effektene som øker hjertets slagkraft kan forklares som følge av mekanismer som vil kunne gi skadelige virkninger på hjertet og for pasienten på sikt.

Klassiske medisiner som brukes ved akutt hjertesvikt, virker ved at de tvinger hjertet til å øke slagkraften. Dette skjer ved at oksygen- og energiforbruket økes, en mekanisme som er ugunstig da den fører til økt dødelighet og sykelighet over tid. På bakgrunn av dette er det utviklet nye medisiner som skal øke slagkraften til hjertet uten å øke energibehovet.

Levosimendan er det eneste tillatte medikamentet som angivelig har en virkningsmekanisme som skal øke slagkraften til hjertet uten å øke energiforbruket ved akutt hjertesvikt. På den annen side har levosimendan en kontroversiell tilleggsmekanisme som er kjent for å øke energiforbruket til hjertet. Denne mekanismen har blitt lite vektlagt i behandlingen av pasienter.  Avhandlingen viser at all den økte slagkraften som hjertet utvikler med levosimendan-behandling, kan forklares ved nettopp denne tilleggsmekanismen. Dette kan bety at bruken av levosimendan over tid også vil føre til økt dødelighet og sykelighet, noe som også nyere kliniske studier kan tyde på.

Avhandlingen omhandler også effekten og virkningsmekanismen på hjertet til et nytt medikament, omecamtiv mecarbil, som ennå ikke brukes på sykehus. Funnene her viser at alternative preparater som øker hjertets slagkraft uten å øke energiforbruket kan utvikles, men mye arbeid gjenstår før det er trygt å bruke disse medikamentene på pasienter.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 13. aug. 2015 08:05 - Sist endret 18. aug. 2015 08:17