Disputas: Vuk Palibrk - Molekylærbiologi og nevrovitenskap

MD Vuk Palibrk ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Molecular and pathophysiological functions of promyelocytic leukemia protein.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent:Group leader Rosa Bernardi, Division of Molecular Oncology, Leukemia Unit, San Raffaele Scientific Institute, Milan, Italy.
  • 2. opponent: Professor Hrvoje Miletic, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen, Bergen, Norge.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Philippe Collas, Seksjon for biomedisin, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor Arne Klungland, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Gruppeleder Stig Ove Bøe, Institutt for klinisk biokjemi, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet.

Sammendrag

Stipendiat Vuk Palibrk og samarbeidspartnere  har oppdaget en viktig rolle til proteinet promyelocytic leukemia (PML) i forbindelse med hjerneskader forårsaket av oksygenmangel. Oksygenmangel representerer den mest vanlige dødsårsaken blant nyfødte barn. I tillegg vet man at oksygenmangel i nyfødte ofte fører til misdannelser i barnets hjerne som igjen kan føre til epilepsi, mental utviklingshemming og lærevansker på senere stadier i livet.

Fra tidligere studier er det kjent at PML har en viktig funksjon i kroppens forsvar mot kreft. I sin avhandling Molecular and pathophysiological function of promyelocytic leukemia protein beskriver Vuk Palibrk funn som viser en ny funksjon av PML i beskyttelse av hjernevev mot skader forårsaket av oksygenmangel. Palibrk sine studier viser at PML beskytter hjernen ved å stimulere immun forsvaret på et tidlig stadie etter at hjerneskaden har oppstått. På et senere tidspunkt etter skaden bidrar PML til reparasjon av ødelagt ved å stimulere dannelse av nye hjerneceller. Doktorgradsarbeidet gir ny innsikt i mekanismer som bidrar til beskyttelse og regenerering av hjernevev etter en hjerneskade og kan danne grunnlag for ny terapi rettet mot barn eller voksne som har vært utsatt for hjerneskader forårsaket av oksygenmangel.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen
 

Publisert 6. mars 2015 14:16