Disputas: Sören Erik Pischke - Anestesiologi og intensivmedisin

Cand.med. Sören Erik Pischke ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Tissue PCO2 for real-time detection of internal organ ischemia.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Jean-Louis Vincent, Department of Intensive Care, Université Libre de Bruxelles, Brussel, Belgia.
  • 2. opponent: Professor Sten Rubertsson, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Anestesiologi och intensivvård, Uppsala Universitet, Uppsala, Sverige.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Jo Kramer-Johansen, Akuttklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor Thor Edvardsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Tor Inge Tønnessen, Akuttklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
 

Sammendrag

Lege og forsker Sören Erik Pischke har undersøkt en ny norsk-utviklet metode for å oppdage livstruende mangel på blodforsyning til indre organer som hjerte, lever og tarm i sanntid, det vil si umiddelbart når blodgjennomstrømning opphører eller blir faretruende lav.

Etter store operasjoner som f.eks. hjertekirurgi eller levertransplantasjon oppstår oksygenmangel i det opererte organet på grunn av sviktende blodforsyning hos en betydelig andel av pasienter. Oksygenmangel kan føre til hjerteinfarkt eller leversvikt, men er vanskelig å oppdage med dagens utstyr. For lav blodtilførsel til det opererte organet kan derfor blir oppdaget for sent og pasienten kan få varige skader eller dø.

Karbondioksid (CO2) er en avfallsstoff av cellestoffskiftet og blir produsert i store mengder når oksygentilførsel blir for lav (anaerobt stoffskifte). En norsk-utviklet miniatyr-sensor måler partialtrykket av CO2 (PCO2) i sanntid, kan settes inn i organer under kirurgi, kan forbli i organet i noen dager etter operasjon og kan bli fjernet uten skader på organet.

I sin avhandling Tissue PCO2 for real-time detection of internal organ ischemia har Sören Erik Pischke og medarbeidere vist at det er med hjelp av den nyutviklete PCO2 sensoren mulig å påvise både opphørt og redusert blodtilførsel til hjerte, lever og tarm i eksperimentelle studier. Vevs-PCO2 stiger når oksygentilbudet er for lavt for vanlig cellestoffskifte. Økende vevs-PCO2 henger sammen med avtakende cellefunksjon, økt anaerobt stoffskifte med produksjon av laktat (melkesyre), synkende pH og celleskade. Hjertefunksjonen avtok i takt med reduksjonen i blodtilførsel og stod i forhold til PCO2 økning. Vevs-PCO2 måling er stedsnøyaktig og gjør det derfor mulig å bestemme med en gang hvilket blodkar som er blokkert. Ved bruk av vevs-PCO2 kan derfor videre diagnostikk og behandling starte raskere enn før, og pasienten kan ha større sjanse for å overleve uten varige skader.

Pischke konkluderer med at vevs-PCO2 måling er et lovende nytt prinsipp for overvåkning av pasienter og studier i utvalgte pasientgrupper bør startes.
 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 15. apr. 2015 07:58 - Sist endret 15. apr. 2015 10:19