Disputas: Malcolm Reid - Epidemiologi

B.Sc. Malcolm Reid ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden dr. philos. (doctor philosophiae): Development of a biomarker based tool for the monitoring and quantification of community drug-use via the measurement of drug-related compounds in sewage.

Prøveforelesninger

Se prøveforelesning over selvvalgt emne

Se prøveforelesning over oppgitt emne

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Dr Leon Barron, Analytical & Environmental Sciences Division, King's College London, London, Storbritannia.
  • 2. opponent: professor Olav Spigset, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, Norge.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: førsteamanuensis Arne Stray-Pedersen, avdeling for rettsmedisinske fag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor emeritus Terje Terjesen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Sammendrag

Ved å måle nedbrytningsproduktene av rusmidler som blir skilt ut i kloakken har man etablert en ny metode for å måle bruk av rusmidler i samfunnet.

I sin avhandling ”Development of a biomarker-based tool for the monitoring and quantification of community drug-use via the measurement of drug-related compounds in sewage”, har Malcolm J. Reid og medarbeidere vist at denne nye metoden kan brukes til å samle data på bruk av både legale rusmidler (som alkohol og tobakk) og illegale stoffer (som kokain, amfetamin, ecstasy, og cannabis).

Metoden er en avansert analytisk teknikk som finner og kan måle svært små mengder av nedbrytningsproduktene til rusmidlene som passerer igjennom rørene i kloakksystemet, og gir detaljert informasjon om trendene i rusbruken over tid.

Denne forskningen som denne avhandlingen tar for seg har vært grunnlaget for starten på et viktig samarbeid som har ført til internasjonal sammenligning av rusbruk. Data fra denne forskningen brukes nå til å komplimentere andre data som blir samlet inn om rusbruk, som for eksempel spørreundersøkelser, og brukes  av The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) som en data kilde til å følge rusbruken i Europa.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 1. juni 2015 07:51 - Sist endret 4. juni 2015 10:12