Disputas: Silvia Rollefstad - Kardiologi og revmatologi

Cand.med. Silvia Rollefstad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Novel results from cardiovascular prevention in patients with inflammatory joint diseases.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor John J.P. Kastelein, Academic Medical Center, University of Amsterdam, Nederland
  2. opponent: Associate Professor Cynthia S. Crowson, Mayo Clinic, Rochester, USA
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Torbjørn Omland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Leiv Ose, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Anne Grete Semb, Forebyggende Hjerte-Revma Klinikk, Revmatologisk Avdeling, Diakonhjemmet Sykehus

Sammendrag

En ny studie viser at det er mulig å skrumpe kolesterolavleiringer i halsens pulsåre ved bruk av høydose kolesterolsenkende medisin hos pasienter med leddgikt og beslektede revmatiske sykdommer.

Leddgiktpasienter har økt risiko for hjertesykdom. De rammes hovedsakelig av kolesterolavleiringssykdom, og har 2-3 ganger hyppigere kolesterolavleiring i halspulsåren enn andre. Den økte hjerterisikoen har lenge vært i fokus, men hvordan risikoen skal håndteres klinisk har fått lite oppmerksomhet. For å dekke dette behovet er det opprettet en Forebyggende Hjerte-Revma klinikk ved Revmatologisk Avdeling, Diakonhjemmet Sykehus, hvor vurdering av risiko for hjertesykdom og behandling av eventuelle risikofaktorer utføres.

Lege og forsker Silvia Rollefstad har sammen med medarbeidere undersøkt andelen av pasienter henvist til den Forebyggende Hjerte-Revma klinikken med behov for forbyggende behandling. Videre har Rollefstad sett på om det er mulig å oppnå anbefalte kolesterolmål i denne pasientgruppen, og hvilke faktorer som eventuelt påvirker behandlingseffekten. Det var grunn til å starte kolesterolsenkende behandling hos i overkant av 60% av de henviste pasientene, hvorav ca. 90% oppnådde fastsatte behandlingsmål, med forholdsvis lite bivirkninger. Den økte betennelsesaktiviteten hos pasienter med leddgikt og beslektede revmatiske sykdommer ser ikke ut til å påvirke hverken kolesterol-måloppnåelse eller hvilken dose med kolesterolsenkende medisin som er nødvendig for å oppnå ønskede kolesterolnivåer.

Det er også utført en studie hvor Rollefstad og medarbeidere har gitt kolesterolsenkende medisin (rosuvastatin) i 18 måneder til 86 pasienter med leddgikt og beslektede revmatiske sykdommer og som har kolesterolavleiring i halspulsåren. Dette er den første studien som viser at en reduksjon av kolesterolavleiringer er mulig å frembringe hos leddgiktpasienter. Det ble også vist at effekten av behandlingen sannsynligvis påvirkes av hvor aktiv leddsykdommen er.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 23. jan. 2015 08:35 - Sist endret 23. jan. 2015 10:22