Disputas: Jan Harald Myhreng Røtterud - Ortopedisk kirurgi

Cand.med. Jan Harald Myhreng Røtterud ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Focal cartilage lesions in anterior cruciate ligament-injured knees – Incidence, risk, prognosis and treatment.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Jon Karlsson, Avdeling for Ortopedi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gøteborg, Sverige.
  • 2. opponent: Overlege Jonas Meling Fevang, Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus, Bergen.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Jarlis Wesche, Klinikk for kirurgiske fag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor Tom Øresland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Asbjørn Årøen, Klinikk for kirurgiske fag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
 

Sammendrag

Skade av leddbrusk og fremre korsbånd i kne

Ortopedisk kirurg og forsker Jan Harald Røtterud har i sin avhandling “Focal cartilage lesions in anterior cruciate ligament-injured knees – Incidence, risk, prognosis and treatment”, vist at dagens behandling av pasienter med skade på kneets fremre korsbånd kombinert med skade på leddbrusken gir dårlige resultater.

Skade av kneets fremre korsbånd kombinert med skade på leddbrusken leder ofte til dårlig knefunksjon.  Hyppigst rammes yngre idrett- og arbeidsaktive individer. Optimal behandling vil gi bedret livskvalitet for pasientene og reduserte kostnader for samfunnet.

Røtterud og medarbeidere benyttet data fra de nasjonale korsbåndsregistrene i Norge og Sverige og analyserte opplysninger fra oppimot 16000 pasienter med fremre korsbåndskade. Dette er et av de største pasientmaterialene som er undersøkt innenfor feltet.

I sine arbeider har Røtterud og medarbeidere vist at pasienter med fremre korsbåndskade og bruskskade anga at de hadde dårligere knefunksjon 2 år etter korsbåndsoperasjon enn pasienter uten ledsagende bruskskade.  Bruskskaden ble ikke behandlet kirurgisk hos omlag halvparten av pasientene, mens de resterende i hovedsak ble behandlet med kirurgisk opprensking (debridement) eller syling (mikrofraktur).  Opprensking ga ingen effekt og syling ga dårligere resultat enn ingen behandling. Resultatene indikerer at man bør være restriktiv med syling  av disse bruskskadene. Videre fant Røtterud og medarbeidere at menn generelt og mannlige håndballspillere især er mer utsatt for disse kombinerte skadene.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 20. feb. 2015 10:12 - Sist endret 2. mars 2015 08:45